Undervisningstilbud i særudstillingen

Randers Kunstmuseum tilbyder et workshop og undervisningsforløb skabt i samarbejde med Hesselholdt & Mejlvang og Folkekirkens Skoletjeneste.

Poul Gernes: Uden titel (Forslag til EF-flag), 1972. 9 flag. Tekstil. Forskellige mål. Courtesy Estate of Poul Gernes & Galleri Nicolai Wallner. Foto: Anders Sune Berg

Til udstillingen FLAG – objekt, ikon, symbol er der i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov, Hobro-Mariager udviklet et gratis undervisningsmateriale til 4.-6. klasse i fagene kristendomskundskab, historie og billedkunst.

Disse klassetrin har mulighed for at tilmelde sig projektet gennem Folkekirkens Skoletjeneste på www.fusr.dk.
Projektet indeholder desuden en workshop for lærerne med kunsterne Hesselholdt & Mejlvang samt en omvisning for klassen i udstillingen.

Andre klassetrin (indskoling og udskoling) er også velkomne til at rekvirere projektet ved Folkekirkens Skoletjeneste på www.fusr.dk for inspiration til måske at arbejde med udvalgte dele af projektet.

Hvor går grænsen?

Et projekt om flag

  • 4. - 6. klasse
  • Kristendomskundskab, historie og billedkunst
  • 8 - 10 + besøg på Randers Kunstmuseum
  • September - november
  • Workshop tirsdag d. 10/9 kl. 14 - 16

Myten fortæller, at det er 800 år siden, at flaget Dannebrog faldt ned fra himlen tæt på Tallinn i Estland. Dannebrog er verdens ældste nationalflag, og myten om himmelfaldet har siden givet danskerne fællesskabsfølelse og identitetsforståelse.

Flag kan have stor betydning for menneskers identitet. Flagets betydning afhænger af, hvem der bruger flaget og i hvilke sammenhænge. Et flag kan signalere nationale grænser, som inkluderer nogle og ekskluderer andre. Et flag kan konstrueres, så man trækker på betydninger i fortiden, som man også ønsker at føre med ind i fremtiden. Et flag kan signalere politisk tilhørsforhold og værdimæssig overbevisning.

Med udgangspunkt i Dannebrog, Regnbueflaget og Menneskerettighedsflaget præsenteres eleverne for flagenes forskellige funktioner samt deres symbolske betydning. I projektet, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Folkekirkens Skoletjeneste i Randers og Favrskov og Randers Kunstmuseum, skal eleverne endvidere arbejde med deres eget kreative produkt, som skal afspejle faktorer, der har betydning for deres egen identitetsskabelse. Produktet udstilles på Randers Kunstmuseum – eller på skolen.

Kreativ workshop

  • Tirsdag d. 10/9 kl. 14 - 16
  • Billedskolen på Randers Kunstmuseum, Stemannsgade 2, 8900 Randers

Når eleverne har arbejdet med projektet om flag og fået indblik i flags forskellige betydninger, skal eleverne arbejde med fremstilling af et eget kreativt produkt. Elevernes produkt skal bidrage med noget om egen identitet ind i en større helhed – enten på Randers Kunstmuseum eller på skolen.

I denne workshop vil de to kunstnere Hesselholdt & Mejlvang, som også har værker med i udstillingen om flag på Randers Kunstmuseum, klæde lærerne på til at kunne sætte eleverne i gang med det kreative arbejde hjemme på skolerne.

Skoletjenesten byder på en lille forfriskning.

Omvisning i udstillingen

Omvisninger er gratis for grundskoler i Randers Kommune. For øvrige grupper 500,-/600,- pr. hold
Varighed: 1 time
Omvisninger kan bookes på telefon 8642 2922 eller på info@randerskunstmuseum.dk

Poul Gernes: Uden titel (Forslag til EF-flag), 1972. 9 flag. Tekstil. Forskellige mål. Courtesy Estate of Poul Gernes & Galleri Nicolai Wallner. Foto: Anders Sune Berg