Undervisningstilbud i særudstillingen

Fra den 24. november til 31. marts 2019 inviterer Randers Kunstmuseum alle interesserede skoler og uddannelsesinstitutioner til lærerige oplevelser i udstillingen KUNSTNERBRØDRE - L.A. RING & H.A. Brendekilde.

H.A. Brendekilde. Udslidt. 1889. Olie på lærred, 207 x 270 cm. Brandts – Museum for Kunst & Visuel Kultur (udsnit)

L. A. Ring og H. A. Brendekilde er to af det moderne gennembruds helt store malere. Begge var optaget af at skildre det nære liv, og i 1880’erne kastede de sig over motiver fra landsbyerne og af landarbejdere i marken.I et undervisningsforløb med det moderne gennembrud som tema, skal vi først lære om den periode i Danmark. Hvad rører der sig i samfundet, billedkunsten og litteraturen?
Undervisningsforløbet er bygget op om en dialogbaseret omvisning i udstillingen. Sammen analyserer vi forskelle og lighedspunkter i Ring og Brendekildes værker, lærer om drivkraften bag deres arbejde, de kunstneriske virkemidler samt tiden omkring det moderne gennembrud. Efter omvisningen, der varer ca. 50 min., er der mulighed for at arbejde med opgaver i udstillingen. Museet har udviklet tre
arbejdsspørgsmål, som kan løses i udstillingen i mindre grupper.

Links til materiale:
Præsentation af udstillingen
Materiale med arbejdsspørgsmål og analysemodel

  • Undervisningsforløbene er fagunderstøttende til Fælles Mål i fagene dansk, engelsk, billedkunst, samfundsfag, historie, geografi, mediefag, håndværk og design.
  • Aldersgrupper: 7.-10. klasse., ungdoms- og videregående uddannelser samt erhvervs-, produktions og fagskoler
  • Varighed: 1 -1,5 time.
  • Pris: Undervisningsforløbet er gratis for grundskoler i Randers Kommune. For øvrige grupper 500,-/600,- pr. hold
  • Undervisningsforløbene kan bookes på telefon 8642 2922 eller info@randerskunstmuseum.dk.