Undervisningstilbud i særudstillingen

Læs om museets planlagte tilbud til skoler og andre undervisningsinstitutioner

Fra den 14. august til 4. november 2018 inviterer Randers Kunstmuseum alle interesserede skoler og uddannelsesinstitutioner til lærerige oplevelser i udstillingen ULTIMA THULE - Hentik Saxgreen.

Udstillingen ULTIMA THULE - Henrik Saxgren er en del af Randers Kunstmuseums udstillingsprogram i 2018, hvor temaet REJSEN - det visionære udsyn mod verden - danner rammen om årets udstillinger. Til udstillingen er der udarbejdet undervisningsmateriale, hvor vi gennem dialogbaserede omvisninger og efterfølgende praktiske kreative workshops arbejder med rejseskildringen som genre og fotografiet som medie, og med hvordan man kan formidle en kunstners indtryk og oplevelse af et sted.

 Henrik Saxgren skriver om sine ture til Grønland: "Da Knud Rasmussen kørte ud på Den Store Slæderejse i 1921 havde han tre år og over 18.000 km. foran sig. Da jeg arbejdede på min bog ULTIMA THULE fra 2014-2016 tilbagelagde jeg omkring 600 km. på hundeslæde. Denne store forskel forhindrer imidlertid ikke, at Knud Rasmussen og jeg havde én helt afgørende ting til fælles: - Vi satte os på slæden og kørte af sted. At bevæge sig med hundeslæde i Arktis forudsætter, at man er parat til at acceptere de vilkår, som naturen sætter. Det gjorde sig gældende for 100 år siden og det gør sig gældende i dag: - Du kan kun være der, hvis du kan forlige dig med, at naturen ikke kender til hensyn" 

 Vi kigger på hvordan det kolde nord har alle dage fascineret opdagelsesrejsende. Nogle har været optaget af at gøre nye landvindinger og være den første på uudforskede steder i et barskt klima. Andre har fx søgt kulturmødet og kontakten med fremmede folkeslag. Men vi kigger også på mødet mellem natur og kultur, på den globale opvarmnings betydning for en snart uddøende fangerkulturer m.m. Alt i Henrik Saxgrens fotografiske ånd, hvor interessen for det sociale, fremmede og marginaliserede altid har været i fokus.

I kunsten er rejseskildringen én blandt flere traditionsrige kunstneriske genrer, der med sin lange tradition kigger vi også nærmere på rejseskildringer i Randers Kunstmuseums faste samling for herved at skabe dialog mellem fortid og nutid. Ønsker I at supplere undervisningsmaterialet ved at opdage og udforske rejseskildringer i kunsten gennem tiden, kan I tage på opdagelse i Randers Kunstmuseums samling og se og lære om de rejsende kunstnere. Materialet kan også bruges som forberedende og opfølgende inspiration til et besøg på museet.

• Undervisningsforløbene er fagunderstøttende til Fælles Mål i fagene dansk, engelsk, billedkunst, samfundsfag, historie, geografi, mediefag, håndværk og design  

• Aldersgrupper: Mellemtrin, udskoling, 10. klasser og HF, gymnasie- og handelsskoleklasser og erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

• Varighed: 1 -1,5 time

• Gratis for daginstitutioner og grundskolen i Randers Kommune. For øvrige klasser og hold; 1 time (500,-), 1,5 time (600,-)
• Undervisningsforløbene kan bookes på telefon 86 42 29 22 el. info@randerskunstmuseum.dk

• Undervisningsforløbene er fagunderstøttende til Fælles Mål i fagene dansk, engelsk, billedkunst, samfundsfag, historie, mediefag, håndværk og design  

• Aldersgrupper: Indskoling, mellemtrin, udskoling, 10. klasser og HF, gymnasie- og handelsskoleklasser og erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

• Varighed: 1 -1,5 time.
Materialet kan også bruges som forberedende og opfølgende inspiration til et besøg på museet

• Gratis for daginstitutioner og grundskolen i Randers Kommune. For øvrige klasser og hold; 1 time (500,-), 1,5 time (600,-)

• Undervisningsforløbene kan bookes på telefon 86 42 29 22 el. info@randerskunstmuseum.dk