Undervisningstilbud i særudstillingen

Læs om museets planlagte tilbud til skoler og andre undervisningsinstitutioner

Fra den 19. februar til den 29. juli 2018 inviterer Randers Kunstmuseum alle interesserede skoler og uddannelsesinstitutioner til lærerige oplevelser i udstillingen HAITI - Erik A. Frandsen.

Undervisningsmateriale udviklet til HAITI - Erik A. Frandsen (henvendt til folkeskoler og privatskoler)

Undervisningsmateriale udviklet til HAITI - Erik A. Frandsen (henvendt til elever på erhvervsrettede og studieforberedende ungdomsuddannelser i engelsk)

Undervisningsmateriale udviklet til HAITI - Erik A. Frandsen (henvendt til elever på erhvervsrettede og studieforberedende ungdomsuddannelser i dansk)

Til udstillingen er der udarbejdet undervisningsmateriale, hvor vi gennem dialogbaserede omvisninger og efterfølgende praktiske kreative workshops arbejder med rejseskildringen som genre, og hvordan man kan formidle en kunstners indtryk og oplevelse af et sted. Materialet består af et udvalg af kortere tekster eller opgaver, der forbereder eleverne på et besøg i udstillingen. Ligeledes vil der være forslag til multimodale opgaver, som eleverne tænkes at kunne nå at besvare under deres besøg i udstillingen. De multimodale opgaver lægger sig i forlængelse af Erik A. Frandsens undersøgelse af, hvordan man kan formidle en kunstners indtryk af et sted - nærmere betegnet Haiti - idet de multimodale opgaver netop sigter mod, at eleverne selv eksperimenterer med ord, billeder og lyd.

Rejseskildringen er én blandt flere traditionelle kunstneriske genrer som Frandsen løbende arbejder med, og med rejseskildringens lange tradition kigger vi også nærmere på rejseskildringer i Randers Kunstmuseums faste samling for herved at skabe dialog mellem fortid og nutid.

Ønsker I at supplere undervisningsmaterialet ved at opdage og udforske rejseskildringer i kunsten gennem tiden, kan I tage på opdagelse i Randers Kunstmuseums samling og se og lære om de rejsende kunstnere.

Rejseskildringer i Randers Kunstmuseums samling

• Undervisningsforløbene er fagunderstøttende til Fælles Mål i fagene dansk, engelsk, billedkunst, samfundsfag, historie, mediefag, håndværk og design  

• Aldersgrupper: Indskoling, mellemtrin, udskoling, 10. klasser og HF, gymnasie- og handelsskoleklasser og erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

• Varighed: 1 -1,5 time.
Materialet kan også bruges som forberedende og opfølgende inspiration til et besøg på museet

• Gratis for daginstitutioner og grundskolen i Randers Kommune. For øvrige klasser og hold; 1 time (500,-), 1,5 time (600,-)

• Undervisningsforløbene kan bookes på telefon 86 42 29 22 el. info@randerskunstmuseum.dk