KOMMENDE UDSTILLINGER

Randers Kunstmuseum arrangerer 3-4 særudstillinger om året. Læs om de kommende udstillinger

ÅNDEHULLER - Finn Have
14. oktober 2017 - 21. januar 2018 
Til efteråret præsenterer Randers Kunstmuseum den danske kunstner Finn Haves (f. 1952) seneste store udstillingsprojekt ÅNDEHULLER med tilhørende publikation og formidling. Udstillingsprojektet som Finn Have har arbejdet på de sidste 3 år tager udgangspunkt i hans fødeø Mors - en tilbagevendende lokal motivverden for kunstneren - men til udstillingen breder han begrebet ÅNDEHULLER ud til et alment og globalt begreb -  nærmere bestemt til de steder, hvor bymennesket kommer i kontakt med og møder naturen.

Finn Haves særlige syntese mellem naturiagttagelse og konceptuel udforskning, malerisk ekspressionisme og rumlig installation når med det ambitiøse projekt ÅNDEHULLER sit foreløbige kunstneriske højdepunkt. Den store internationale kortlægning af naturens tilstedeværelse i storbyen samt motiverne fra dansk bynærnatur - kolonihaven eksempelvis - indkredser samtidig en central tendens i samtiden, som ligger i tråd med temaet GENTÆNK. Temaet er overskriften for en række udstillinger i 2017, hvor Randers Kunstmuseum medvirker til markeringen af Europæisk Kulturby. 

IREALITETEN - Søren Hüttel og Søren Brøgger 
Udstilling i Kunstlaboratoriet 12. august til 5. november 2017 

KUNSTLABORATORIET er et udstillingsrum til mindre og fokuserede og eksperimenterende udstillinger. Et særligt fokus de seneste år har været på yngre kunstnere med rødder i Randers, der har markeret sig nationalt og/eller internationalt.

IREALITETEN handler om virkeligheden, der er vendt op og ned, om fake news og populærkultur. Brøgger og Hüttel er inspireret af de amerikanske realister og af popkunsten, men også af den aktuelle politiske samfundsudvikling og mediernes rolle i dannelsen af vores opfattelse af virkeligheden.

”Med en mand som Donald Trump som præsident i USA er det absurde og det uvirkelige blevet en del af vores nyhedsbilleder. Det uvirkelige – og det mærkelige - er også det, vi arbejder med i ”Irealiteten”. Parallelle verdener eller subkulturelle universer som Youtube er blevet en verden inden i vores verden. En fiktiv eller realistisk cyberspace-verden som drager, men også manipulerer vores syn på de omgivelser, vi befinder os i.” (Søren Brøgger og Søren Hüttel)

Udstillingen bearbejder denne konstruerede realisme og fordrejede virkelighed gennem populærkulturens filter. Filtreringen skaber en forestilling om virkelighed og kunstighed, som bearbejdes kunstnerisk, så der åbnes for mange fortolkninger.