Kommende udstillinger

Randers Kunstmuseum arrangerer 3-4 særudstillinger om året. Læs om de kommende udstillinger i 2018-2019.

Poul Gernes: Uden titel (Forslag til EF-flag), 1972. Tekstil. Serie på 9. Variable mål. Courtesy of The Estate of Poul Gernes & Galleri Nicolai Wallner. Foto: Anders Sune Berg (udsnit)

FLAG // Objekt, Ikon, Symbol

10. august 2019 -12. januar 2020

Randers Kunstmuseum markerer 800-året for legenden om verdens ældste nationalflag – Dannebrog - med udstillingen FLAG // Objekt, Ikon, Symbol, hvor vi sætter fokus på flaget som omstridt symbol og konkret element i kunsten fra 1960 til i dag. Udstillingen kan opleves både på museet og i byens rum og viser fra Sven Dalsgaards Dannebrogsværker, der skabte skandale i Paris i 1967, til den kinesiske kunstner Ai Weiweis flag for menneskerettighedserklæringens 70-års jubilæum i 2018. Hertil vises en lang række nye og nyere ”flagværker” af anerkendte danske og internationale kunstnere.

Udstillingen præsenterer moderne visuelle fortolkninger og fortællinger om det historiske og kulturelle symbol, der indgår i den offentlige fortælling om os selv og vores nationalitet. Hvad betyder flaget for vores nationale identitet i dag? Og hvordan anvendes flaget som markør på tværs af nationale landegrænser?

Formålet med udstillingen er at undersøge flaget som billede, objekt og symbol i kunsten, hvor flagets traditionelle territoriale, miljø-, race- eller kønsmæssige afgrænsninger udfordres.

Randers Kunstmuseums righoldige samling rummer væsentlige værker, som perspektiverer til emnet national identitet qua museets store samling af guldalderkunst, hvor tanken om det danske fødes til centrale flagværker af Sven Dalsgaard og territorialt udforskende værker af Claus Carstensen og Peter Holst Henckel. Randers Kunstmuseum har tidligere haft fokus på flaget i kunsten med udstillinger af kunstnere som Peter Carlsen og udstillings- og formidlingsprojekter med kunstnergruppen Hesselholdt & Mejlvang.

Herfra hvor vi står. Syv udstillinger om national identitet

Udstillingen er en del af det større udstillings- og samarbejdsprojekt Herfra hvor vi står. Syv udstillinger om national identitet, som er initieret af Randers Kunstmuseum og skabt i samarbejde med Skovgaard Museet, Holstebro Kunstmuseum, Glasmuseet Ebeltoft, Horsens Kunstmuseum, Skive Museum, Museet for Religiøs Kunst i Lemvig.