Aktuelle udstillinger

Randers Kunstmuseum arrangerer 3-4 særudstillinger om året. Læs om de aktuelle udstillinger her

ÅNDEHULLER – FINN HAVE

14. oktober 2017 til 21. januar 2018 

Hvilken betydning har naturen for det moderne storbymenneske? Gennem de sidste fem år har den danske kunstner Finn Have (f. 1952) rejst verden rundt og opsøgt den nære natur i byerne; parker, byhaver, kolonihaver, feriekolonier og lystskove. Steder, hvor naturen danner rammen om menneskeligt samvær. Motiverne er blevet fastholdt med kul på lærred og efterfølgende bearbejdet malerisk. Resultatet er udstillingen ÅNDEHULLER, der åbner den 14. oktober 2017 på Randers Kunstmuseum. 

Udstillingen ÅNDEHULLER viser over 150 værker fra nære destinationer i Danmark, herunder kunstnerens fødeø Mors, men også rejsemål som Barcelona (2012 og 2015), Gdansk (2015), Madrid (2010-2015), Venedig (2013 og 2015), New York (2014), Rom (2016), Sao Paulo (2013), Nagoya (2001), Helsinki (2013), Dresden (2016), Berlin (2014 og 2016), Hannover (2013), Budapest (2015) og mange andre mindre byer og områder.

Finn Have er optaget af begrebet åndehuller, forstået som steder, hvor mennesket kan udfolde sig frit og slappe af fra stressende omgivelser. Han beskriver selv, hvordan han ofte søger ud i byens grønne områder, parker eller lignende når han får nok af det hektiske storbyliv: "Her hvor storbyens åndehuller findes, her hvor træer og planter giver en fornemmelse af naturens pulsslag, her hvor roen for en tid kan falde over en, selv om man ofte rives ud af drømmene, da disse steder også tiltrækker rekreative aktiviteter og man således bliver mindet om, at stederne er storbymenneskets åndehuller og således også afspejler det liv som leves omkring åndehullet."
Naturen har altid været omdrejningspunkt for Finn Haves værker, men i den store serie af malerier udforsker han ÅNDEHULLER som et globalt fænomen. 

Udstillingen vil udover malerier bestå af installationselementer som bænke og fuglekasseobjekter, der bliver centrale genstande og motiver med funktion som steder, hvor vi slår os ned, opholder os eller søger tilflugt. Genstandende og de motiviske gengivelser af dem i værkerne gør udstillingen til en inddragende og deltagende rumlig installation, hvormed motivets og beskuerens rum bindes sammen. I løbet af udstillingen kan børn deltage og lave deres egne fuglekasseobjekter, som efterfølgende hænges op og bliver et bidrag til et stort fælles værk, der laves i samarbejde med kunstneren. 

I forbindelse med udstillingen udgives den rigt illustrerede publikation ÅNDEHULLER (204 sider) med tekst af museumsdirektør Lise Jeppesen, antropolog og leder af Odder Museum Klaus Markmann Jensen, forfatter Knud Sørensen og journalist Hans Petersen.

Udstillingen vises i perioden 14. oktober 2017 - 21. januar 2018

Udstillingen er realiseret med støtte fra:
15. Juni Fonden
Beckett-Fonden
Morsø Kommune
Statens Kunstfond
TækkerAIR Berlin Residency