"FLAG - objekt, ikon, symbol"

FLAG - objekt, ikon, symbol, 10. august 2019 - 12. januar 2020

FLAG - objekt, ikon, symbol

10. august 2019 - 12. januar 2020

Udstillingen FLAG – objekt, ikon, symbol markerer 800-året for legenden om verdens ældste nationalflag, Dannebrog. Udstillingen sætter fokus på flaget i kunsten fra 1960 frem til i dag. Fra Sven Dalsgaards (DK, 1914-1999) Dannebrogsværker, der skabte skandale i Paris i 1967, til den kinesiske kunstner Ai Weiweis (CN, 1957) seneste politiske flagværker om tidens flygtningestrømme på tværs af nationale grænser. Hertil vises en lang række nye og nyere ”flagværker” af anerkendte danske og internationale kunstnere.

MIKKEL CARL (DK), CLAUS CARSTENSEN (DK), ISMAR CIRKINAGIC (BA/DK), SVEN DALSGAARD (DK), GARDAR EIDE EINARSSON (NO), JEANNETTE EHLERS (DK), WILHELM FREDDIE (DK), THIERRY GEOFFROY/COLONEL (FR/DK), POUL GERNES (DK), JOHN GERRARD (IE), GUDRUN HASLE (DK), HESSELHOLDT & MEJLVANG (DK), PETER HOLST HENCKEL (DK), SUPERFLEX (DK), LARS VON TRIER (DK), AI WEIWEI (CN).

Hvad betyder flaget for vores nationale identitet i dag? Og hvordan anvendes flaget som markør på tværs af nationale landegrænser? Udstillingen undersøger flaget som omstridt symbol og konkret element i kunsten og præsenterer moderne visuelle fortolkninger og fortællinger om det historiske og kulturelle symbol, der indgår i den offentlige fortælling om os selv og vores nationalitet. Her udfordres flagets traditionelle, territoriale, miljø-, race- eller kønsmæssige afgrænsninger.

Udstillingen kan opleves både på kunstmuseet og i byens rum, hvor 12 flag af Hesselholdt & Mejlvang (DK, 1974, 1976) vajer i vinden på Jens Otto Krags Plads.

Til udstillingen udgives på Randers Kunstmuseums Forlag (Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetsliste for serier og forlag) en forskningsbaseret publikation med bidrag af bl.a. Jørn Erslev Andersen, Lektor Aarhus Universitet. Lørdag 21. september kl. 11, inviterer museet til boglancering og foredrag ved Jørn Erslev Andersen.

 

Hesselholdt & Mejlvang: Native, Exotic, Normal Circle of Flags, 2016. 12 flagstænger. 12 flag. Farvet fiberglas og polyester. Foto: Lone Eriksen

Herfra hvor vi står – 7 udstillinger om national identitet
Udstillingen på Randers Kunstmuseum er en del af det større udstillings- og samarbejdsprojekt ”Herfra hvor vi står – 7 udstillinger om national identitet”, som er initieret af Randers Kunstmuseum, og skabt i samarbejde med Skovgaard Museet, Holstebro Kunstmuseum, Glasmuseet Ebeltoft, Horsens Kunstmuseum, Skive Museum og Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, der alle har allieret sig med en bred vifte af danske og internationale kunstnere i bestræbelsen på at undersøge begrebet ”national identitet”. Resultatet er syv meget forskellige udstillinger, der undersøger og tryktester, hvordan vi kan forholde os til national identitet i dag.

Titlen er inspireret af Niels Skousens debutalbum "Herfra hvor vi står" fra 1971.

Udstillingsprojektet strækker sig over i alt ni måneder på tværs af hele Region Midtjylland. Udstillingerne åbner som perler på en snor med Randers Kunstmuseum som den første 9. august 2019. Med et udstillingspas i lommen opfordres publikum til at rejse på kryds og tværs af regionen og opleve de mange forskellige og udfordrende kunstneriske tilgange til national identitet.

Sammen med udstillingerne udkommer et fælles 65-siders magasin, som uddeles gratis på de syv kunstmuseer gennem den samlede udstillingsperiode. Magasinet indeholder debatterende oplæg, korte tekster om udstillingerne, interviews med deltagende kunstnere, digt og er rigt illustreret. To tematiske artikler med titlerne ”Landskab, folk, flag og grænser - Da Danmark blev Danmark i 1800-tallets kunst” og ”Om nationalisme og national identitet - med danske forbehold” indrammer og perspektiverer projektet og de syv udstillinger i en bredere kontekst.

Tak til fonde
I arbejdet med at skaffe det økonomiske grundlag for gennemførelsen af udstillingen i Randers og de seks andre udstillinger har vi mødt stor opbakning og enestående generøsitet fra en række fonde og puljer. Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, Region Midtjylland, Det Obelske Familiefond, Genforeningspuljen 2020, Randers Festuge og Statens Kunstfond.

Poul Gernes: Uden titel (Forslag til EF-flag), 1972. 9 flag. Tekstil. Forskellige mål. Courtesy Estate of Poul Gernes & Galleri Nicolai Wallner. Foto: Anders Sune Berg