Nyerhvervelser

Randers Kunstmuseum indsamler nye værker til samlingen. Oplev og læs om de nyeste erhvervelser.

2017

Andreas Schulenburg: En Lavine i en sukkerskål, 2013

Filt, polystyren og silke, 35 x Ø 99 cm.

Værket ”En Lavine i en Sukkerskål” (2013) er købt af kunstneren på udstillingen ”Små Forskelle” arrangeret af Randers Kunstforening med værker af Andreas Schulenburg og Jonas Hvid Søndergaard. Det blev oprindeligt lavet til udstillingen ”SMÆK! SYV KUNSTNERE SLÅR TIL” på Storm P. Museet, hvor Storm P´s univers blev udfoldet i maleri, tegning og skulptur med humor og træk fra tegneserieuniverset. Værket er en filtskulptur – et af kunstnerens hovedmaterialer, som han bruger til både små og store skulpturer og todimensionelle billeder – og lavet med inspiration i ordspillet ”En storm i et glas vand”. Ved hjælp af små forskydninger markerer Schulenburg den hårfine balance, der er mellem konventionerne og det absolut absurde. Andreas Schulenburg er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2005. Han bor og arbejder i København.

L. A. Ring: "Langs Rugmarken. Gangsti med en græsbevoxet Jordvold til højre, Rugmarken til venstre...."

Sign. L. A. Ring 87. Olie på lærred. 55 x 47 cm.

Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet, Slots- og Kulturstyrelsen og Victor P. Christensens Legat

L. A. Ring: "Langs Rugmarken. Gangsti med en græsbevoxet Jordvold til højre, Rugmarken til venstre...."

Grundstemningen i Rings værker fra 1880’erne er en regnvåd, vinterlig tristesse, men indimellem producerer han også en række livsbekræftende fremstillinger af foråret og den blomstrende sommer. Harmoniske og varme billeder båret af en sanseberuset lys- og farveglæde. Blandt disse er Langs Rugmarken. Gangsti med en græsbevoxet Jordvold til højre, Rugmarken til venstre....". 1887. I tonen foregriber disse fremstillinger hans senere forelskede Karrebæksminde-billeder af hustruen Sigrid fra 1897–98 samt naturligvis hovedværket Sommerdag ved Roskilde Fjord (1900), der tilhører Randers Kunstmuseum.

Motivet er beslægtet med andre hovedværker som En rugmark ved Landsbyen Ring (1887), Sti forbi moden hvedemark (1885) og Krager på pløjemark (1891) og er som disse kendetegnet ved en række tankevækkende paradokser. Ring er fascineret af modsætninger, forårets gryende vækst, sommerens paradisiske tilstand, høstens gyldne kornmarker kontra det modsatte, brakmarken, den afblomstrede eng og den golde jord som billede på efteråret og vinterens kulde.

Det har samtidig en særlig forbindelse til Randers. Det er sandsynligvis malet i Ålsgårde under et sommerophold hos Johanne og Alexander Wilde. Sidstnævnte var i mange år formand for Randers Kunstmuseums bestyrelse og ansvarlig for en række tidlige erhvervelser af Ring til Randers Kunstmuseum.

Randers Kunstmuseum har en af landets største samlinger af L. A. Ring, og betragter på den baggrund L. A. Ring som et særligt ansvarsområde, det er derfor glædeligt at vi med Ny Carlsbergfondets, Slot og Kulturstyrelsens og Victor B. Christensens generøse støtte har kunnet supplere samlingen med endnu et væsentligt værk. Vi glæder os til at dele det smukke billede med museets publikum. I 2018-2019 forbereder Randers Kunstmuseum i samarbejde med BRANDTS en større forskningsbaseret udstilling, fagfællebedømt publikation samt omfangsrig formidlingsportefølje om de to danske kunstnere H. A. Brendekilde (1857-1942) og L. A. Ring (1854-1933). Forberedelserne er i gang og det nye maleri vil naturligvis indgå i udstillingen.

2016

H.A. Brendekilde og Herman A. Kähler: Krukke med havmotiv, Den skumfødte Venus, 1890

H.A. Brendekilde og Herman A. Kähler: Krukke med havmotiv, Den skumfødte Venus, 1890

Randers Kunstmuseum har modtaget en meget fin donation til samlingen. Det drejer sig om en unik krukke af keramikeren Herman A. Kähler og billedkunstneren H.A. Brendekilde. Vasen er en gave til Randers Kunstmuseum fra Helene og Carl Sundt Hansen i Stavanger.

Krukken der dateres til 1890 viser et eventyrinspireret motiv med en nøgen kvinde i en muslingeskal omgivet af havets bølger, en skumfødt Venus. Den er med sit motiv og sin lustre glasur et meget smukt eksempel på den kunstnerkeramik, der skabte Herman A. Kählers berømmelse.

På Randers Kunstmuseum har man altid kendt til krukkens eksistens, da den indgår i museets berømte portræt af keramikeren Herman A. Kähler ved drejeskiven malet af L.A. Ring.

Peter Hertz, der i 1934 skrev en stor monografi om L.A. Ring: ”Paa det Tidspunkt, da Ring ombyttede Mogenstrup med Næstved som opholdsted, var Bindesbøll ligeledes søgt til Næstved for at faa sine keramiske Arbejder udført hos Kähler. Ring var saa interesseret i dette Arbejde, at […] han har følt sig fristet til selv at forsøge sig paa det dekorative Område.”

Ring stiftede bekendskab med Kähler dynastiet gennem vennen, maleren, H. A. Brendekilde. På dette tidspunkt havde Herman A. Kähler, der var jævnaldrende med Ring, videreudviklet sin faders keramiske virksomhed og ajourført den i forhold til tidens nye idealer. Det blev ikke det traditionelle lertøj, men den kunstnerisk prægede keramik, som blev fabrikkens kendetegn. Kähler havde et bredt kontaktnet til arkitekter og billedkunstnere som hjalp med at formgive og dekorere de nye produkter. Blandt de mange kunstnere som arbejdede i værkstedet var H. A. Brendekilde, Thorvald Bindesbøll og L. A. Ring.

Af signaturen fremgår det, at L. A. Ring lagde sidste hånd på portrættet den 29. juni 1890. Ring havde stiftet bekendtskab med familien Kähler i 1885 netop gennem vennen H. A. Brendekilde, der i en periode boede i Møllen bag værkstedet. Krukkerne i maleriet vidner om flere kunstneres gang i på Kählers Værk. I højre side af billedet på bordet foran Kähler ses en karakteristisk, men ufærdig keramisk krukke af kunstneren Thorvald Bindesbøll, i billedets venstre side ses krukken med Brendekildes dekoration. I baggrunden ses en lille uglaseret krukke med knækket hals, - et eksempel på L.A. Rings egne forsøg i retning af kunsthåndværk.

Krukken blev opsporet i 1990 af museets daværende inspektør Signe Jacobsen og vist på udstillingen Omkring et Kunstværk, om Rings portræt af Kähler. Her kunne man også opklare, at krukken sandsynligvis allerede kom til Stavanger i 1890. Carl Sundt Hansens morfar Sophus Andreas Buch (1854-1894) var museumsmand og fiskeriforsker og købte den sandsynligvis under et besøg i Danmark. At krukken i dag er endt i Randers skyldes i høj grad Helene og Carl Sundt Hansens datter Ingrid Halle. Hun kontaktede museet i sommeren 2016 og har efterfølgende, i dialog med sine søskende, valgt at forære krukken til Randers i forældrenes navn.

Randers Kunstmuseum er meget lykkelige og taknemmelige over at modtage en så storslået donation og vi glæder os til at vise den frem for publikum. Først skal Venus dog modtage en mindre fodbehandling. Den ene fod er skamferet af et overfladisk afslag, som konservatorerne vil udbedre i januar måned. Krukken vil kunne opleves på sin nye centrale placering i museets samling fra midten af marts måned.