Nyerhvervelser

Randers Kunstmuseum indsamler nye værker til samlingen. Oplev og læs om de nyeste erhvervelser.

2018

Pernille Egeskov: Forbrødring, 2018

Vitrine i træ med knuste porcelænsfiguriner, variable mål

Værket "Forbrødring" (2018) er erhvervet til Randers Kunstmuseums samling i forbindelse med Randers Kunstforenings gruppeudstilling RESONANS i Trykkerikælderen i Amtsavisens gård fra d. 26. oktober - 17. november i år.
Udstillingens kurator cand.mag. Anna Holm skriver således om museets nyindkøbte værk til udstillingen:
”Gennem den daglige omgang med helt almindelige brugsgenstande aflejres spor af hverdagens dramaer, sædvaner og gøremål. Disse ofte beskedne reminiscenser af levet liv – en reparation i et stykke tøj, et hårstrå, en plet på en dug eller krakeleringerne i en slidt handske – bliver i Pernille Egeskovs collage­ og objektbaserede værker ansatsen til sanselige fortællinger, der kommer vidt omkring i den menneskelige tilværelses intimsfære og dens universelle såvel som sociokulturelle implikationer (...) Med værkets enkle og dog betydningsmættede udsagn skaber Pernille Egeskov et ambivalent billede på de komplekse relationer og forhandlinger, der altid eksisterer mellem mennesker og generationer, på de brud og bånd, som forbinder os på tværs af tid, men også på skrøbeligheden i det hele.”
Det er Randers Kunstmuseums første værk af Pernille Egeskov, men har tidligere vist og indsamlet objektkunst bl.a. af Yoko Ono og Kirsten Justesen. 
Læs mere om værket i UDTRYK nr. 3/1 - vinter 2018-2019

Erik A. Frandsen: Haiti, 2017
Erik A. Frandsen: Haiti, 2017
Erik A. Frandsen: Haiti, 2017

Freskomaleri, pudset honeycomb i messingramme, 160 x 120 cm

De tre værker af Erik A. Frandsen (f. 1957 i Randers) var alle del af museets udstilling ”HAITI – Erik A. Frandsen”, som blev vist i perioden 10. februar til 29. juli 2018. Værkerne er en donationen fra Ny Carlsbergfondet og er en meget stor glæde for museet, men også en absolut kvalitativ berigelse af museets præsentation af Erik A. Frandsen i samlingen og for publikum.
Med kunstneres HAITI-projekt på museet opstod der et stort ønske om, at give udstillingen et efterliv gennem erhvervelse af værker fra projektet til at perspektivere Randers Kunstmuseums egen samling af fortrinsvis ældre værker af Erik A. Frandsen. De tre fresker fra HAITI-serien belyser på fineste vis Erik A. Frandsens arbejde og udvikling med den traditionsrige freskoteknik, og samtidig den særlige betydning som værkerne motivisk og materialemæssigt indskriver sig i, i relation til hans øvrige kunstneriske produktion.
Erik A. Frandsen er født og opvokset i Randers og det har længe været indskrevet i museets indsamlingsplan, at erhverve et eller flere nye værker til samlingen for at perspektivere hans samlede produktion og bidrage til at aktualisere museets store historiske samling af dansk kunst.
Læs mere om værket i UDTRYK nr. 2 sommer/ efterår 2018

Henrik Saxgren: Isbjørnekranie, Baffinbugten, 2016

Inkjet farveprint på Hahnemühle papir, 150 x 190 cm

Værket Isbjørnekranie, Baffinbugten, 2016 af den randersfødte fotograf Henrik Saxgren (f. 1953) er erhvervet til Randers Kunstmuseums samling i forbindelse med udstillingen Ultima Thule – Henrik Saxgren, som blev vist på museet fra d. 10. august - 4. november 2018.
Med projektet Ultima Thule har Henrik Saxgren taget en række enestående billeder af nogle af de sidste mennesker, der lever i den fangerkultur, som var Grønlands, indtil det moderne trængte frem. Henrik Saxgren har været med, når fangerne har jagtet isbjørne, hvalrosser, narhvaler og remmesæler. Han har været helt tæt på de voldsomme dramaer i kød og blod. Men han har også været på besøg i fangernes huse, hvor sæler ligger på gulvet, mens isbjørneskind hænger til tørre ude i det fri.
Fotografiet af det flænsede Isbjørnekranie placerer sig i det fotografiske krydsfelt mellem antropologisk dokumentarisme og æstetisk fotokunst i verdensklasse. Ultima Thule er Saxgrens foreløbige kulmination på en karriere, hvor interessen for det sociale, fremmede og marginaliserede altid har været i fokus både nationalt og internationalt.
Læs mere om værket i UDTRYK nr. 3/1 - vinter 2018-2019

Finn Have: Burano, Italien, 2015

Akryl på lærred, 45 x 70 cm

Værket "Burano" (2015) blev erhvervet i forbindelse med udstillingen Åndehuller - Finn Have, som museet viste i perioden 14. oktober 2017 - 21. januar 2018. Finn Haves (f. 1952) udstillingsprojekt ÅNDEHULLER tog afsæt i hans fødeø Mors - en tilbagevendende motivverden for kunstneren - men bredte i udstillingen ÅNDEHULLER ud til et alment og globalt begreb - nærmere bestemt til de steder, hvor bymennesket møder naturen. ÅNDEHULLER er et omfangsrigt malerisk projekt, hvor indtryk fra by - og bynærnatur er omdrejningspunktet for Finn Haves maleriske fortolkninger. Parker, kolonihaver, citygardens, haver, grønne kreative og rekreative områder er afsættet, og de miljøer som kunstneren har opsøgt gentagne gange i det nære såvel som i internationale storbyer. Områder, hvor bymennesket finder ro, slår sig ned eller foretager rekreative aktiviteter.       

 

Søren Dahlgaard: Dejportræt. Familien Løland med Warhols suppedåser, 2014

C-print, 110 x 160 cm (Ed. 1 af 2) 

Søren Dahlgaard (f. 1973) har fotograferet de karakteristiske dejportrætter i 15 forskellige lande henover 4 verdensdele, siden den første serie blev til på Statens Museum for Kunst i 2008. Et projekt han sidenhen har opnået stor anerkendelse for på den internationale kunstscene.
I 2014 inviterede Randers Kunstmuseum blandt andre Søren Dahlgaard til Randers i anledning af kultureventet ”101 hjem”, hvor kulturen flyttede fra sine vante rammer og ind i borgernes hjem. Ved besøg hos familier ude i de private hjem i Randers valgte Dalgaard for første gang, også at forsøge sig med dej-familieportrætter. Fotografiet Dejportræt. Familien Løland med Warhols suppedåser (2014) blev blandt andre familieportrætter affotograferet ved den anledning. Herved fik værket specifik tilknytning til Randers by og kunstmuseet, samtidig med at det indskrev sig i Dahlgaards samlede internationale projekt.
Dahlgaard beskriver selv projektet som en hybrid form. ”Dejportrætserien fusionerer fotografi, skulptur, performance, deltagerbaseret kunst og samarbejde i en legende hybrid. Jeg starter og leder hver begivenhed, men samarbejdet med hver enkelt deltager er et grundlæggende element. Vi skaber portrætterne sammen.” Værket er erhvervet som delvis donation fra kunstneren.
Læs mere om værket i UDTRYK nr. 3/1 - vinter 2018-2019

Sven Dalsgaard: Måger ved Skagen strand, 1955

Olie på lærred, 86 x 58,2 cm

Værket "Måger ved Skagen strand" (1955) er en donation til Randers Kunstmuseum fra Skagens Kunstmuseum, der i 2018 valgte at skille sig af med en række værker i deres samling for fremme deres fokus på kun at indsamle skagensmalere. Sven Dalsgaard malede værket under et sommerophold i Skagen i 1955. Maleriet er et fint og karakteristisk eksempel på Dalsgaards udtryksform i perioden; den asketiske farveanvendelse med få dominerende farver, den skematiske sorte figurtegning og en næsten monokrom baggrund, hvor lærredets struktur får lov at træde frem. Figuren står på en lyseblå grund og er omgivet af hvide streger, der som solstråler eller søgelys næsten synes at udgå fra figuren. Omkring den flyver hvide fugle. Dalsgaards symbolverden er på en gang intim og almenmenneskelig.
Randers Kunstmuseum er landets hovedmuseum for Sven Dalsgaard og har en samling på 1.122 af hans værker, heriblandt maleriet Krøyer og Ancher malet under det samme ophold i Skagen i 1955.
Læs mere om værket i UDTRYK nr. 3/1 - vinter 2018-2019

William Scharff: Udkast til udsmykning af spisesalen på Carlsberg Bryggeriene, u.å.

Akvarel og tusch, 31 x 60 cm

Randers Kunstmuseum erhvervede sig i 2018 denne skitse, der er et forarbejde til arbejdernes spisesal på Carlsberg. Museet ejer i forvejen et af hovedværkerne "Kvinder på stranden" (1935) til denne udsmykning samt værkerne "Skovparti" (1935), der oprindeligt hang i Funktionærernes opholdsstue, der i sin tid var en donation fra Carlsberg Bryggerierne.  

Peter Vilhelm Ilsted: Ung pige ved halvrundt bord, 1909

Mezzotinte, ikke nummeret, 15,7 x 20 cm (lysmål)

Randers Kunstmuseum ejer flere værker af kunstneren Peter Vilhelm Ilsted. Ilsteds søster, Ida, var gift med kunstneren Vilhelm Hammershøi, hvem Peter Vilhelm Ilsted også var inspireret af stilistisk og genremæssigt. Det gælder den stilfærdige interiør- og figurkunst, og ligeledes den rygvendte, isolerede kvinde, som går igen hos begge kunstnere. Mezzotinten er en privat donation til museet.

2017

Andreas Schulenburg: En Lavine i en sukkerskål, 2013

Filt, polystyren og silke, 35 x Ø 99 cm.

Værket ”En Lavine i en Sukkerskål” (2013) er købt af kunstneren på udstillingen ”Små Forskelle” arrangeret af Randers Kunstforening med værker af Andreas Schulenburg og Jonas Hvid Søndergaard. Det blev oprindeligt lavet til udstillingen ”SMÆK! SYV KUNSTNERE SLÅR TIL” på Storm P. Museet, hvor Storm P´s univers blev udfoldet i maleri, tegning og skulptur med humor og træk fra tegneserieuniverset. Værket er en filtskulptur – et af kunstnerens hovedmaterialer, som han bruger til både små og store skulpturer og todimensionelle billeder – og lavet med inspiration i ordspillet ”En storm i et glas vand”. Ved hjælp af små forskydninger markerer Schulenburg den hårfine balance, der er mellem konventionerne og det absolut absurde. Andreas Schulenburg er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2005. Han bor og arbejder i København.

L. A. Ring: "Langs Rugmarken. Gangsti med en græsbevoxet Jordvold til højre, Rugmarken til venstre...."

Sign. L. A. Ring 87. Olie på lærred. 55 x 47 cm.

Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet, Slots- og Kulturstyrelsen og Victor P. Christensens Legat

Grundstemningen i Rings værker fra 1880’erne er en regnvåd, vinterlig tristesse, men indimellem producerer han også en række livsbekræftende fremstillinger af foråret og den blomstrende sommer. Harmoniske og varme billeder båret af en sanseberuset lys- og farveglæde. Blandt disse er Langs Rugmarken. Gangsti med en græsbevoxet Jordvold til højre, Rugmarken til venstre....". 1887. I tonen foregriber disse fremstillinger hans senere forelskede Karrebæksminde-billeder af hustruen Sigrid fra 1897–98 samt naturligvis hovedværket Sommerdag ved Roskilde Fjord (1900), der tilhører Randers Kunstmuseum.

Motivet er beslægtet med andre hovedværker som En rugmark ved Landsbyen Ring (1887), Sti forbi moden hvedemark (1885) og Krager på pløjemark (1891) og er som disse kendetegnet ved en række tankevækkende paradokser. Ring er fascineret af modsætninger, forårets gryende vækst, sommerens paradisiske tilstand, høstens gyldne kornmarker kontra det modsatte, brakmarken, den afblomstrede eng og den golde jord som billede på efteråret og vinterens kulde.

Det har samtidig en særlig forbindelse til Randers. Det er sandsynligvis malet i Ålsgårde under et sommerophold hos Johanne og Alexander Wilde. Sidstnævnte var i mange år formand for Randers Kunstmuseums bestyrelse og ansvarlig for en række tidlige erhvervelser af Ring til Randers Kunstmuseum.

Randers Kunstmuseum har en af landets største samlinger af L. A. Ring, og betragter på den baggrund L. A. Ring som et særligt ansvarsområde, det er derfor glædeligt at vi med Ny Carlsbergfondets, Slot og Kulturstyrelsens og Victor B. Christensens generøse støtte har kunnet supplere samlingen med endnu et væsentligt værk. Vi glæder os til at dele det smukke billede med museets publikum. I 2018-2019 forbereder Randers Kunstmuseum i samarbejde med BRANDTS en større forskningsbaseret udstilling, fagfællebedømt publikation samt omfangsrig formidlingsportefølje om de to danske kunstnere H. A. Brendekilde (1857-1942) og L. A. Ring (1854-1933). Forberedelserne er i gang og det nye maleri vil naturligvis indgå i udstillingen.

2016

H.A. Brendekilde og Herman A. Kähler: Krukke med havmotiv, Den skumfødte Venus, 1890

Randers Kunstmuseum har modtaget en meget fin donation til samlingen. Det drejer sig om en unik krukke af keramikeren Herman A. Kähler og billedkunstneren H.A. Brendekilde. Vasen er en gave til Randers Kunstmuseum fra Helene og Carl Sundt Hansen i Stavanger.
Krukken der dateres til 1890 viser et eventyrinspireret motiv med en nøgen kvinde i en muslingeskal omgivet af havets bølger, en skumfødt Venus. Den er med sit motiv og sin lustre glasur et meget smukt eksempel på den kunstnerkeramik, der skabte Herman A. Kählers berømmelse.
På Randers Kunstmuseum har man altid kendt til krukkens eksistens, da den indgår i museets berømte portræt af keramikeren Herman A. Kähler ved drejeskiven malet af L.A. Ring.
Peter Hertz, der i 1934 skrev en stor monografi om L.A. Ring: ”Paa det Tidspunkt, da Ring ombyttede Mogenstrup med Næstved som opholdsted, var Bindesbøll ligeledes søgt til Næstved for at faa sine keramiske Arbejder udført hos Kähler. Ring var saa interesseret i dette Arbejde, at […] han har følt sig fristet til selv at forsøge sig paa det dekorative Område.”
Ring stiftede bekendskab med Kähler dynastiet gennem vennen, maleren, H. A. Brendekilde. På dette tidspunkt havde Herman A. Kähler, der var jævnaldrende med Ring, videreudviklet sin faders keramiske virksomhed og ajourført den i forhold til tidens nye idealer. Det blev ikke det traditionelle lertøj, men den kunstnerisk prægede keramik, som blev fabrikkens kendetegn. Kähler havde et bredt kontaktnet til arkitekter og billedkunstnere som hjalp med at formgive og dekorere de nye produkter. Blandt de mange kunstnere som arbejdede i værkstedet var H.A. Brendekilde, Thorvald Bindesbøll og L.A. Ring.
Af signaturen fremgår det, at L. A. Ring lagde sidste hånd på portrættet den 29. juni 1890. Ring havde stiftet bekendtskab med familien Kähler i 1885 netop gennem vennen H. A. Brendekilde, der i en periode boede i Møllen bag værkstedet. Krukkerne i maleriet vidner om flere kunstneres gang i på Kählers Værk. I højre side af billedet på bordet foran Kähler ses en karakteristisk, men ufærdig keramisk krukke af kunstneren Thorvald Bindesbøll, i billedets venstre side ses krukken med Brendekildes dekoration. I baggrunden ses en lille uglaseret krukke med knækket hals, - et eksempel på L.A. Rings egne forsøg i retning af kunsthåndværk.
Krukken blev opsporet i 1990 af museets daværende inspektør Signe Jacobsen og vist på udstillingen Omkring et Kunstværk, om Rings portræt af Kähler. Her kunne man også opklare, at krukken sandsynligvis allerede kom til Stavanger i 1890. Carl Sundt Hansens morfar Sophus Andreas Buch (1854-1894) var museumsmand og fiskeriforsker og købte den sandsynligvis under et besøg i Danmark. At krukken i dag er endt i Randers skyldes i høj grad Helene og Carl Sundt Hansens datter Ingrid Halle. Hun kontaktede museet i sommeren 2016 og har efterfølgende, i dialog med sine søskende, valgt at forære krukken til Randers i forældrenes navn.
Randers Kunstmuseum er meget lykkelige og taknemmelige over at modtage en så storslået donation og vi glæder os til at vise den frem for publikum. Først skal Venus dog modtage en mindre fodbehandling. Den ene fod er skamferet af et overfladisk afslag, som konservatorerne vil udbedre i januar måned. Krukken vil kunne opleves på sin nye centrale placering i museets samling fra midten af marts måned.