Forskning

Randers Kunstmuseum forsker i indsatsområder med tilknytning til museets samling. Forskningen formidles igennem udstillinger, udgivelser, kunstkøb, foredrag og nyophængninger i salene.

Randers Kunstmuseum har gennem de seneste år gennemført en multifacetteret forskningsindsats som i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering (2009) blev fremhævet som forbilledlig.

Den gennemførte forskningsindsats spænder over grundforskning til anvendt forskning, og har dels været rettet mod løbende dokumentering og perspektivering af museets samling, dels mod at udvikle ny viden om kunst og formidling indenfor særlige indsatsområder.

For at udvide og kvalificere forskningsfeltet indgår museet i stor udstrækning i samarbejder med andre museer, læringsmiljøer og højere læreanstalter.

Forskningen danner grundlag for det daglige museumsarbejde. Museet har løbende publiceret sin forskning via publikationer, artikler, tidsskrifter, på internettet og i lignende form. Ligesom formidlingen af forskningen i form af udstillinger og arrangementer prioriteres højt.

Museets forlag: Randers Kunstmuseums Forlag er på Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetsliste for serier og forlag.

Se seneste publikationer.