VISION OG STRATEGI

Randers Kunstmuseum - Museum for dansk kunst KVALITET – DIALOG - EKSPERIMENT

Mission

Randers Kunstmuseum skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde omfatter udviklingen i dansk billedkunst rækkende fra ca. år 1800, dækkende dens øjeblikkelige stade til enhver tid. Museets ansvarsområde omfatter tillige eksempler på udenlandsk kunst, som tjener til at belyse den internationale baggrund for de tendenser, der findes i museets samling af dansk kunst. Randers Kunstmuseums samlinger omfatter maleri, skulptur, blandformer tegning, foto og grafik.

Vision

Randers Kunstmuseum vil give kunstoplevelser af høj kvalitet til alle
Randers Kunstmuseum vil være nutidens mødeplads for dialog mellem fortid og fremtid
Randers Kunstmuseum vil skabe åbne eksperimenterende rum for individets æstetiske og erkendelsesmæssige dannelse

Strategi

1. Randers Kunstmuseum skal præsentere det ypperste indenfor dansk billedkunst og belyse internationale perspektiver
2. Gennem kunsthistorisk forskning og bred formidling vil Randers Kunstmuseum gøre mødet mellem kunst og publikum så rigt og givende som muligt
3. Randers Kunstmuseum vil gå i dialog med sin samtid og aktualisere museets enestående historiske samling nationalt og internationalt
4. Randers Kunstmuseum vil være synligt i byen som et levende omdrejningspunkt for kunst og sprænge sine grænser gennem dialog med publikum, involverende formidling og eksperimenterende udstillingsprojekter