BESTYRELSE

Randers Kunstmuseums bestyrelse består af 7 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af og blandt Randers Byråds medlemmer. 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen for Randers Kunstforening. 1 medlem vælges af og blandt museets personale. 1 medlem udpeges af Kulturelt Samvirke og 1 medlem af Erhverv Randers

Bent Martinsen (bestyrelsesformand)
Udpeget af Kulturelt Samvirke

Jan Toft Olesen (næstformand)
Udpeget af Randers Kunstforening

Dorthe Hjort
Udpeget af Randers Kunstforening

Søren Fischer
Udpeget af Erhverv Randers

Louise Høeg
Udpeget af Randers Byråd

Ellen Petersen
Udpeget af Randers Byråd

Majbritt Løland 
Valgt af museets medarbejdere

Ane Hejlskov Larsen (tilforordnet) 

Alle medlemmer vælges for byrådets valgperiode