Bestyrelse

Alle medlemmer af Randers Kunstmuseums bestyrelse vælges for byrådets valgperiode.

Randers Kunstmuseum er en selvejende institution og et statsanerkendt kunstmuseum stiftet i 1887. Museets bestyrelse består af 8 medlemmer:

  • 2 medlemmer udpeges af og blandt Randers Byråds medlemmer.
  • 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen for Randers Kunstforening.
  • 1 medlem udpeges af og blandt Randers Kunstmuseums Erhvervsklub/Erhverv Randers.
  • 1 medlem udpeges af Kulturelt Samvirke.
  • 1 medlem udpeges af Aarhus Universitet.
  • 1 medlem vælges af og blandt museets personale.

Jan Toft Olesen (Bestyrelsesformand)
Udpeget af Randers Kunstforening

Kresten Ulrik Nielsen (Næstformand)
Udpeget af Randers Kunstforening

Karen Lagoni
Udpeget af Randers Byråd

Jacob Mattar Olsson
Udpeget af Randers Byråd

Søren Fischer
Udpeget af Randers Kunstmuseums Erhvervsklub

Poul Jeberg
Udpeget af Kulturelt Samvirke

André Wang Hansen
Udpeget af Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur - Kunsthistorie

Christiane Særkjær
Udpeget af museets personale