Vinderne af "Ung i coronaens tid"

Vinderne af "Ung i coronaens tid"

I løbet af de sidste mange måneder har vi i Kulturhuset haft gang i konkurrencen "Ung i coronaens tid". I den sidste måned har vi modtaget mange spændende bidrag fra elever på byens ungdomsuddannelser. Der er blevet produceret mange fine, eftertænksomme og rørende essays, podcasts, pressefotos og kortfilm. Nu har vi fundet de fire vindere indenfor hver kategori, og deres bidrag kan ses, høres og læses nedenfor. Her kan I også læse dommerkomiteens begrundelser for, at det var disse fire unge, der skulle vinde.
Pressefoto: Signe Schøler, Paderup Gymnasium
Pressefotoet indfanger den hverdag mange unge har haft i løbet af hjemsendelsen. Værelsets fire vægge er nu det, der danner rammen om de fleste gøremål; skole, sociale aktiviteter m.m. For mange er det måske netop fra sengen, hverdagen udspiller sig. Is, sodavand og bamser benyttes som symboler for det "ligegyldige", der kommer til at udfylde tiden, der pludselig føles lang (hvilket er vist med brug af klokkeslæt på billederne) og de savn, der er opstået i forbindelse med COVID-19. På pressefotoet er både computer og mobiltelefon repræsenteret som symbol for verden udenfor, til skolen og til venner. 

Film: Emma Sams Pagter, HTX
En film, der meget præcist indfanger den oplevelse, der kan fylde i mange i forbindelse med COVID-19, af at man er blevet frarøvet store dele af kalenderåret, at måneder er blevet aflyst. Denne følelse understreges af at det indhold, der før fyldte i hverdagen ikke er blevet erstattet af noget nyt - andet end et tomrum, hvor pressemøder lige pludselig er det, der fylder. De velvalgte ord understøttes af en enkel, men stærk billedside, der slår den seriøse stemningen an.

Podcast: Max Kørner Andersen, Tradium HTX 
En gennemarbejdet podcast, der giver et klart indtryk af de aftryk COVID-19 har sat i de unges hverdag. Som lytter bliver man taget med på en tur gennem en ung i Randers' hverdag - både før, under og efter nedlukningen af Danmark. Der fokuseres på, hvordan prioriteringer har ændret sig ifbm. COVID-19 og hvordan det at tage initiativ og overblik er forsvundet. At sætte hverdagen på hold kan dræne for energi. Der arbejdes i denne podcast med velvalgt underlægningsmusik og lydeffekter, der understreger det talte indhold.

Essay: Maria Blicher Kjellerup Justesen, Tradium HTX
Et essay, der indfanger oplevelsen af, at hver dag er blevet en ventetid. At vi "bare" går rundt og venter på, at hverdagen igen kan blive normaliseret. Ventetiden efterlader mangel på overskud, motivation og koncentration, der er røget i baggrunden for bekymringer m.m. Selv helt basale ting som det at gøre sig klar om morgenen kan føles unødvendigt i en hverdag, hvor man alligevel "bare" er hjemme afskærmet fra omverdenen og venner. Skribenten ser ud over sine egne frustrationer og retter sit fokus på andre unge, der må give afkald på traditioner som studenterkørsel, sidste skoledag. Skribenter har desuden været god til at aktivere titlen i essayet. 

I august udstiller Kulturhuset med støtte fra Eventsekretariatet og Randers Festuge mange af de spændende bidrag, så alle kan få et indblik i de tanker, som de randrusianske børn og unge har gjort sig i corona-perioden. 

Se elevernes bidrag her