Torsdagsdialog 19. marts kl. 15

Torsdagsdialog mellem cykelsmeden og kunsthistorikeren: Sig det med blomster

I forårets torsdagsdialoger inviterer cykelsmed Claus Ørsted og museumsdirektør Lise Jeppesen til dialog om flora og kunst. Hver torsdag fokuseres på en skildring af blomster eller planter i et værk fra museets righoldige samling. Dialogrækken er inspireret af museets aktuelle udstilling FLORA - mellem planter og mennesker. Denne torsdag er der fokus på Rita Kernn-Larsen: Træpantomime, 1934, der indgår i udstillingen.

I Rita Kernn-Larsens surrealistiske landskaber er femme arbre, eller kvindetræet, et tilbagevendende element. Figurerne er fulde af referencer til erotik og krop. I Kernn-Larsens sammenstillinger af seksualitet og planter ser vi imidlertid ikke den typiske analogi mellem kvindekønnet og blomsten, som passiv genstand for mandligt begær. I Træpantomime skildres kvindekroppene derimod som stærke, massive træstammer, dansende i en kompliceret indbyrdes relation. Kernn-Larsens værker skildrer og udforsker en kvindelig seksualitet, som i den grad har udfordret hendes samtids borgerlige seksualmoral.