Topkarakter i Slots- og Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering

Hver 10. år gennemfører Slots- og Kultyrstyrelsen kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer. Randers Kunstmuseum har netop afsluttet vurderingen der begyndte i marts. Resultatet var karakteren "meget tilfredsstillende". Det er den højest mulige vurdering.

Som begrundelse for den positive vurdering skriver Slots- og Kulturstyrelsen:

  • Museet har en styrket faglig profil, og den faglige opgavevaretagelse er i høj grad fokuseret på samlingen og museets ansvarsområde.
  • Museet har fortsat et kvalitativt og kvantitativt højt forskningsniveau.
  • Museet har videreudviklet sin formidling og arbejder målrettet med en fortsat kvalitativ udvikling af den samlede formidlingsvirksomhed.
  • Museet har gjort væsentlige fremskridt i samlingsvaretagelsen gennem et prioriteret og fokuseret bevarings- og registreringsarbejde.

Vi er alle stolte af vurderingen, der er resultat af benhårdt arbejde. Nu går arbejdet i gang med at rette op på de få mangler Slots- og Kulturstyrelsen peger på.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderingsrapport i sin fulde længde.