Storstilet udstillingsprojekt markerer Dannebrog 800 år

Flotte donationer fra fonde og puljer muliggør storstilet udstillingsprojekt om national identitet

Sven Dalsgaard


Det nationale flag, den danske sangskat og guldaldermalernes idealistiske skildringer af det skønne Danmark har som historisk og kulturelt konstruerede symboler bidraget til etableringen og kultiveringen af den danske nationalstat. Men har symbolerne gyldighed i dag? Og
hvordan afspejler kunsten national selvforståelse i dag, hvor landegrænser og nationalstatsprincippet i stigende grad krydses af økonomiske, kulturelle og migrerende faktorer? Og hvor kunstscenen i høj grad orienterer sig internationalt.  

National identitet er et af nutidens store politiske stridsspørgsmål. Globaliseringens skyggesider har affødt modbevægelser, der ser behov for at genvinde de enkelte nationalstaters rolle som kulturelt og økonomisk værn mod uønsket påvirkning udefra. Skillelinjen mellem globalister og nationalister i de vestlige lande er blevet tydeligere. Hvad der karakteriserer og definerer dansk identitet er konstant til debat i medierne.

Syv kunstmuseer og en række danske og internationale samtidskunstnere sætter i udstillingsprojektet HERFRA HVOR VI STÅR fokus på national identitet. Resultatet bliver syv markante udstillinger, der markerer 800-året for Dannebrogs fald i 2019 og samtidig danner optakt til 100-års markeringen for Genforeningen i 2020. Visionen for projektet er, at kunsten som kontrast til et polariseret debatklima kan bidrage med et anderledes blik, undren og nye perspektiver.

De deltagende kunstmuseer er: Randers Kunstmuseum, initiator og tovholder, Skovgaard Museet, Holstebro Kunstmuseum, Glasmuseet Ebeltoft, Horsens Kunstmuseum, Skive Museum og Museet for Religiøs Kunst i Lemvig,

FLAG – objekt, ikon, symbol
Randers Kunstmuseum markeres
800-året for legenden om verdens ældste nationalflag Dannebrog med udstillingen ”FLAG – objekt, ikon, symbol”, der viser flag i kunsten fra 1960’erne frem. Udstillingen viser en lang række ældre og helt nye værker af danske og internationale kunstnere med afsæt i flaget. Fra Sven Dalsgaards (DK, 1914-1999) Dannebrogsværker, der skabte skandale i Paris i 1967 til Ai Weiweis (CN, 1957) flag til menneskerettighedserklæringens 70-års jubilæum i 2018 og om flygtningestrømmene mod Europa i 2016. Inviterede kunstnere: Mikkel Carl (DK), Claus Carstensen (DK), Ismar Cirkinagic (BA/DK), Sven Dalsgaard (DK), Gardar Eide Einarsson (NO), Jeannette Ehlers (DK), Thierry Geoffroy /COLONEL (F/DK), Poul Gernes (DK), John Gerrard (IE), Gudrun Hasle (DK), Hesselholdt & Mejlvang (DK), Peter Holst Henckel (DK), Superflex (DK), Lars von Trier (DK),  Ai Weiwei (CN).

Udstillingens formål er at undersøge flaget som billede, objekt og symbol i kunsten, hvor flagets traditionelle territoriale, miljø-, race- eller kønsmæssige afgrænsninger udfordres. Hvad enten det er den tilbagevendende og aktuelle debat om det europæiske samarbejde, med Poul Gernes (DK, 1925-1996) humoristiske forslag til et EF-flag eller når - som hos Ismar Cirkinagic (BA/DK, 1973) - alle Europas flag mister deres distinkte kendetegn og bliver til serielle monokrome farveflader.

Udstillingen på Randers Kunstmuseum vises fra den 10. august 2019 til den 12. januar 2020

I arbejdet med at skaffe det økonomiske grundlag for gennemførelsen af udstillingen i Randers og de seks andre udstillinger har vi mødt stor opbakning og enestående generøsitet fra en række fonde og puljer. Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, Region Midtjylland, Det Obelske Familiefond, Genforeningspuljen 2020 og Statens Kunstfond. Projektet kunne ikke gennemføres uden deres støtte.

For spørgsmål, kontakt:
Lise Jeppesen, mag.art. Museumsdirektør
Randers Kunstmuseum
lj@randerskunstmuseum.dk
86 42 29 22
30 34 10 96

 

 

Hesselholdt & Mejlvang