Støtte fra Statens Kunstfond muliggør opstart af ny billedskole i Randers

Randers Kunstmuseum sætter i det kommende år fokus på talentarbejdet indenfor billedkunsten.

Med støtte fra Statens Kunstfond og Randers Kommune bliver 2018 året, hvor Randers Kunstmuseum opstarter en billedskole. Et kunstnerisk og kreativt skabende, fordybende, socialt, innovativt og dynamisk mødested og et inspirerende kunstlaboratorium for børn og unge, hvor mødet med den professionelle kunstner er i centrum.

For Gitte Ørskou, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, er der ingen tvivl om, at der kan være stor forskel på de tilbud, som børn og unge rundt omkring i landet modtager:

”Der er stor variation i de kunstneriske tilbud, som børn i forskellige kommuner modtager. Derfor vil vi i Statens Kunstfond gerne stimulere, at de mange forskelligartede aktører på billedkunstområdet finder sammen i nye partnerskaber i alle egne af Danmark, så flere børn og unge kan få udviklet deres billedkunstkompetencer. Det er i den forbindelse vigtigt, at det er professionelle kunstnere og billedkunstundervisere, der står for aktiviteterne.”

Randers Kunstmuseums righoldige samling og de løbende særudstillinger inddrages og bruges som et væsentligt omdrejningspunkt for inspiration, professionel viden og kunstnerisk læring af høj kvalitet.

Pr. august/september 2018 igangsættes de to første kunsthold ved Randers Kunstmuseums Billedskole med undervisning af en professionel kunstner og kunstfagligt personale fra Randers Kunstmuseum. Det ene hold er målrettet børn i aldersgruppen 3.-5. klasse, det andet henvender sig til unge fra 6.-9. klasse og er specifikt målrettet mod at engagere og udvikle spirende talenter på billedkunstområdet.

Opstarten af billedskolen er blevet mulig med støtte fra Statens Kunstfond, der har bevilget 100.000 kroner og Randers Kommune, der har bevilget 50.000 kroner. Ligeledes skyder Randers Kunstmuseum selv 50.000 kroner i for at sikre driften det første år.

Foråret 2018 vil Randers Kunstmuseum desuden bruge på at gå i dialog med nye mulige samarbejdspartnere og udvikle de fysiske rammer til undervisningen.