Spændende foredragsrække

Som en del af den anmelderroste udstilling KUNSTNERBRØDRE – L.A. Ring & H.A. Brendekilde arrangerer museet tre spændende foredrag, der med hver sin vinkel dykker ned i de to kunstneres liv, kunstneriske arbejder og deres samtid.

Vi indleder foredragsrækken d. 30 januar kl. 19 med museumsdirektør Lise Jeppesen, som har stået for udstillingen. Foredraget "Knokkelmanden og lysseeren" fokuserer på Rings og Brendekildes venskab, deres møde med hinanden, og hvilke konsekvenser deres kunstneriske udvikling havde for venskabet. Ring og Brendekilde påvirkede i første omgang hinanden kompromisløst og var herigennem medvirkende til at introducere realismen i dansk kunst. Hvem var deres samtidige inspirationskilder? Og hvor skiltes siden deres veje? Lise Jeppesen vil i foredraget komme ind på, hvordan det er gået til, at det især er L.A. Ring, som i dag er gået over i dansk kunsthistorie med over 180 værker i museumseje, mens H.A. Brendekilde på trods af auktionshusenes og udlandets fortsatte interesse kun er repræsenteret med 37.

Tid og sted: 30. januar kl. 19 på Randers Kunstmuseum
Pris: 75 kr. pr. foredrag. Få alle tre for 150 kr.
Foredraget er gratis for medlemmer af Randers Kunstmuseums Venneklub.

Læs om de to andre foredrag: 

27. februar kl. 19
H.A. Brendekilde – et problembarn i realismens malerkunst
- foredrag ved forfatter og kunsthistoriker Peter Michael Hornung

27. marts kl. 19 (flyttet fra den 13. marts)
Fotografisk forår
– foredrag ved museumsdirektør, ph.d. Gertrud Oelsner, Den Hirschsprungske Samling

Foredragsholderne har alle bidraget til den smukke publikation KUNSTNERBRØDRE - L.A. Ring & H.A. Brendekilde, som kan købes på museet eller på museets webshop til 190 kr