Så er den ankommet!

Publikationen KUNSTNERBRØDRE - L.A. Ring & H.A. Brendekilde kan nu købes i Randers Kunstmuseums butik og på vores hjemmeside til kun 190 kr.

Publikationen er en smukt illustreret, forskningsbaseret antologi på 200 sider med en række tematiske artikler, der på forskellig vis kredser om aspekter af Rings og Brendekildes kunstneriske produktion og dialogen mellem kunstnerne.Man får den ufortalte historie om de to kunstneres nære venskab og fælles kunstneriske idealer – men også om vejene, hvor de skiltes. Man kommer både med ud på landet, hvor de selv stammede fra og hentede en stor del af deres inspiration til motiver, og til storbyens moderne liv, hvor de boede i perioder. Antologien giver et indgående indblik i L.A. Ring og H.A. Brendekildes arbejder og liv og sætter ligeledes de to kunstneres produktion i relation til deres samtid samt tråde til nutiden. Den kan købes for kun 190 kr. i museets butik og her på vores hjemmeside.

Lidt mere om artiklernes indhold

Museumsdirektør, mag.art. Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum fokuserer på Rings og Brendekildes venskab, deres broderskab. Hvordan mødte de hinanden, og hvilke konsekvenser havde venskabet for deres kunstneriske udvikling? Hvordan påvirkede Ring og Brendekilde hinanden til i første omgang at medvirke så kompromisløst til at introducere realismen i dansk kunst? Hvordan blev deres værker modtaget af samtidens kunstkritikere? Hvad var det, der forenede dem, og hvor skiltes deres veje?
Overinspektør og seniorforsker Peter Nørgaard Larsen, Statens Museum for Kunst, og forskningskoordinator, mag.art. Miriam Have Watts, ligeledes Statens Museum for Kunst, undersøger i artiklen ”Sorte damer og flanerende herrer. De tidlige værker og det moderne liv” den måde, Ring og Brendekilde afprøvede strategier fra den nyere franske kunst til at skildre aspekter af det moderne liv, som det blev levet og fremtrådte i København i begyndelsen af 1880’erne.
Forfatter og kunsthistoriker Peter Michael Hornung beskriver i artiklen ”H.A. Brendekilde – den samfundskritiske realist der byttede oprøret ud med idyllen”, hvordan Brendekilde i løbet af det halve århundrede, som hans karriere strakte sig over, lagde ud som en vred og indigneret skildrer af fattige landarbejderes forhold og vilkår og endte som en produktiv, men tilbageskuende leverandør af idylliserede folkelivsbilleder til et publikum, der ikke så det som kunstens opgave at være hverken kritisk, undersøgende eller innovativ.
Direktør ved Den Hirschsprungske Samling, ph.d. Gertrud Oelsner skriver i artiklen ”Fotografisk forår” om Rings og Brendekildes brug af fotografiet som medie.
Keramiker og forfatter Peder Rasmussen har i artiklen ”Oprør og lertøj. Brendekilde og Ring som keramikere” fordybet sig i Rings og Brendekildes forhold til og arbejde for Kählers Keramiske Værksted.
Kunsthistoriker Finn Terman Frederiksen nærlæser i artiklen ”Rings Aften” L.A. Rings maleri Aften (1887), der indgår i Henrik Pontoppidans fortælling Nattevagt. Med afsæt i maleriet diskuteres forholdet mellem realisme og symbolisme, og hvordan Ring med sin inddragelse af knokkelmanden tog et første, men afgørende skridt i retning af en kunstnerisk nyorientering.
Med afsæt i Brendekildes skovmotiver, skriver Ellen Egemose, museumsinspektør på BRANDTS og ph.d. stipendiat ved Aarhus Universitet i artiklen "Forbudne veje" om de fortællemæssige mellemrum i Brendekildes billeder. Sidst, men ikke mindst, har museumsinspektør Eirin Bergum fra BRANDTS interviewet kunstneren Allan Otte (f. 1978) om hans syn på Ring og Brendekilde i dag.

Publikationen er produceret i samarbejde med BRANDTS – Museum for Kunst & Visuel Kultur og Nivaagaard Malerisamling.