RANDERS REBELLER - Ny sæson af torsdagsdialoger

Sæsonens torsdagsdialoger byder på gensyn med cykelsmed Claus Ørsted og museumsdirektør Lise Jeppesen, der denne gang tager livtag med den lokale kunsthistorie! Er der en særlig tradition for kunstneriske rebeller i Randers?

Skikkelser som Storadmiralen af den Gyldne flåde, Kristus fra Randers og Danmarks første punker, Eugène de Sala kunne tyde på at der er en særlig tradition for kunstneriske rebeller i Randers. Flere har ligefrem gjort sig til talsmænd for eksistensen af en Randers Dada! En særlig tradition for kunstneriske eksperimenter og mistro til vanetænkning og autoriteter, der kan observeres omkring en række nøglepersoner på kunstscenen. Nu sætter en række torsdagsdialoger og udstillinger i museets Kunstlaboratorium fokus på Randers rebellerne.

Historien om Randers Dada har Sven Dalsgaard som den centrale kunstnerskikkelse! Med stor selvironi, men måske også en grad af selvoptagethed betegner han sig selv som ”Kristus fra Randers”. En lokal frelserskikkelse, der med sin kunst åbner for nye veje for sindet såvel som for samtidskunsten. På trods af at Dalsgaard livet igennem er bosat i Randers, skaber han nyskabende kunst, der i høj grad vidner om kendskab til de internationale tendenser. Med den store blå nøgle peger han på hele himmelrummet som et stort kunstværk.

En yngre central skikkelse indenfor Randers Dada er Martin Jeppesen, også kendt som J. V. Martin. Martin er et fremtrædende medlem af den meget eksperimenterede politiske avantgardebevægelse ”de internationale situationister”. Men tilknytning til denne udfører han sine berømte collager, den gyldne flåde. Her angriber guldbroncerede slagskibe verdensmagterne for at sprede leg og livsglæde. Fra sin base i Randers søger ”storadmiralen for den gyldne flåde” at komme hele verdens betrængte til undsætning.

Der er mange andre kunstnere, der fortjener at blive nævnt, herunder seriøse kunstnere som Per Neble, men også excentrikere som den forhutlede maler Svend Aage Tauscher og den farverige livskunstner Angcelo von Fürsten. Som et nyt skud på stammen præsenteres Kent Zahll, der ifølge Ørsted er en nulevende arvtager til dadaismen!

Hver udstilling vises i 14 dage og tager afsæt i kunst fra museets og cykelsmedens samlinger. Om alt er stor kunst, og kunst i det hele taget kan og vil blive diskuteret! Der er fri entré.

8. september kl. 15
Sven Dalsgaard

29. september kl. 15
Svend Aage Tauscher og Angcelo von Fürsten

27. oktober kl. 15
J. V. Martin

16. November kl. 15
Per Neble

8. december kl. 15
Kent Zahll