Randers Kunstmuseum har fået nyt skilt ved motorvejen

Har du også bemærket øjnene ved motorvejen? I april, da mange var hjemsendt, blev en ny turistoplysningstavle i al stilhed sat op ved motorvejen. Skiltet viser til Randers Kunstmuseum.

Udkast til Randers Kunstmuseum, turistoplysningstavle, vejdirektoratet

På Randers Kunstmuseum har man i et år arbejdet på at blive en del af de brune tavler, der skal oplyse motorvejens trafikanter om, hvilke turistattraktioner, der kan opleves, hvis man tager næste afkørsel. Man ansøger om at få lov til at optræde på et skilt, men det er op til fem regionale udvalg at udvælge de seværdigheder og turistattraktioner, der skal være en del af billedet for trafikanterne på motorvejen. Tilladelsen fik Randers Kunstmuseum sidste år og nu under COVID-19 nedlukningen er skiltene endelig kommet op!

Efter mange overvejelser om, hvad der skulle symbolisere Randers Kunstmuseum på skiltet blev det øjnene, som mange kender fra den randrusianske kunstner Sven Dalsgaard (1914-1999). Sven Dalsgaard er Randers’ mest markante kunstnerprofil og Randers Kunstmuseums samling rummer mere end 1.200 værker af ham. Samme øjne har tidligere prydet Kulturhuset i Randers’ facade i forbindelse med Randers Kunstmuseums fejring af 100-året for Sven Dalsgaards fødsel. Nu pryder de også to skilte på 3,5 x 3 meter på Nordjyske Motorvej før frakørsel 40 ved Randers i henholdsvis nord- og sydgående retning. Stor tak til Sven Dalsgaards Fond, der helt ekstraordinært gav tilladelse til at Sven Dalsgaards øjne måtte bruges i denne sammenhæng.

For at få sin egen motorvejstavle skal en attraktion ligge max 15 km fra nærmeste motorvej, og der skal være en ”ledig” frakørsel, da der kun må opstilles én tavle pr. frakørsel i hver retning.

På Nordjyske Motorvej er der tavler til Memphis Mansion, Randers Regnskov, Gammel Estrup, Djurs Sommerland og nu også Randers Kunstmuseum.

Se listen over alle motorvejstavlerne i Danmark her.

Sven Dalsgaard
Sven Dalsgaard var født i Randers i 1914 og boede her hele sit liv til sin død i 1999. Han var en usædvanligt produktiv og alsidigt arbejdende kunstner, der gennem sit liv bredte sig over et enormt spektrum af arbejdsfelter og udtryk. Hans livsopfattelse og stærkt eksperimenterende, nyskabende, konceptuelle arbejdsform var forbundet med en særegen brug af udtryksmidlerne, og havde berøringsflader med eksistenstænkning, metafysik og erkendelsesteori samt – selvfølgelig – æstetik og kunstteori. Stilhistorisk spænder hans produktion fra surrealismen, modernismen, dadaismen, nyrealismen og blander i 1980’erne og 1990’erne elementer fra alle perioder.

Sven Dalsgaard brugte sit eget liv som grundlag for den kunstneriske proces i en sådan grad, at hele hans produktion kan ses som en polarisering mellem intimitet og abstraktion. Et dobbeltblik mellem det subjektive og det alment menneskelige, det nære og det distancerede blik, der udspiller sig indenfor alle medier og udtryksformer gennem syv årtier som aktiv kunstner.

Sven Dalsgaard var udlært håndværksmaler og autodidakt som billedkunstner. Han debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1943. Han blev senere medlem af Majudstillingen (1953-63), Grønningen (1964-75) og af Den Frie Udstilling (1975-93), og i 1978 modtog han Thorvaldsens Medalje. I årene 1973-79 var han gæsteprofessor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi.