Nye værker på Randers Kunstmuseum

Takket være en generøs donation fra 15. juni Fonden er det blevet muligt at erhverve 20 værker af Gudrun Hasle fra serien 'Flag'. Værkerne blev vist på udstillingen "FLAG - Objekt, ikon, symbol" på Randers Kunstmuseum i efteråret 2019. Det er en stor glæde for museet, at udstillingen får et efterliv med denne fine serie.

Foto: Anders Sune Berg

Gudrun Hasle har, ligesom Sven Dalsgaard, dyrket nationalklenodiet serielt. I 1967 viste Dalsgaard 33 malede dannebrogsflag i Det danske Hus i Paris, hvad der vakte stor debat og opsigt. Udstillingen gav inspiration til en række følgende værker, hvor det danske nationalsymbol blev inddraget. Hasle færdiggjorde i 2016 en serie på i alt 52 broderede ’Flag’, hvoraf 20 eksemplarer nu er erhvervet til Randers Kunstmuseum.

Hvor Sven Dalsgaards flag var malet på lærred, er Hasles broderet på forhåndenværende tekstiler - lige fra moderens gamle viskestykker til ostelærred. Værkernes størrelse varierer - fra de helt små ’klude’ til de meterstore. Hvor Dalsgaard vendte flagene vertikalt og dermed kom til at understrege det imposante og højtidelige i symbolets korsform, afmonterer Hasles intime stoflige værker Dannebrogs patos og symbolladede ikonografi. Samtidig understreges valget af materiale det specifikt kvindelige, idet broderiet traditionelt associeres med en kvindesyssel.

Gudrun Hasle kunstneriske produktion indeholder både video, foto, performance, tegninger og ikke mindst broderier. Hun tager ofte afsæt i det dybt personlige og nærværende, sit køn, sin barndom og sin ordblindhed. I serien ”flag” udforskes nationalikonet. Ikke åbenlyst kritisk eller politiserende, men snarere via små forskydninger i farven, fra det ’dannebrogsfarvede’ til det orange eller mørkerøde, variationerne i de håndlavede sting og tekstilernes forskellige materialitet.

Det processuelle fremtræder tydeligt og dermed fornemmelsen af skrøbelighed, mangler og håndens fejlbarlighed. På den måde bliver de personlige flag alligevel politiske. Som flag for det uperfekte, skæve eller anderledes.

15. juni Fondens puljen til erhvervelser af samtidskunst er møntet på at give yngre danske kunstnere et skulderklap og en håndsrækning samt at sikre, at museerne får mulighed for at erhverve sig værker fra nutiden uanset den økonomiske situation efter COVID-19. Det er en stor glæde for både Hasle og museet at erhvervelsen blev mulig.

Foto: Anders Sune Berg