MARKANT BOG OM EN AF DANSK KUNSTS MESTRE - Nyt stort bogværk udkommet

Museets tidligere leder og seniorforsker, Finn Terman Frederiksen, har gennem en årrække forsket i Philipsen. Denne forskning er i de seneste 3 år intensiveret. Resultatet er et omfattende monografisk og forskningsbaseret bogværk om kunstneren THEODOR PHILIPSEN - En traditionsbevidst nyskaber.

Maleren Theodor Philipsen (1840-1920) er især kendt for sine farvemættede skildringer af det danske landskab under forskellige vejr- og belysningsforhold. Ofte fremhæves han endvidere som Danmarks første impressionistiske maler og som den, der initierede et nybrud i forhold til guldalderens traditioner, der satte spor i eftertidens kunst. Med Finn Terman Frederiksens store forskningsbaserede monografi tegnes der et langt større helhedsperspektiv over Philipsens liv og kunst, mellem tradition og fornyelse, og der sættes en milepæl, der vil få afgørende betydning for den kunsthistoriske forskning i perioden i mange år fremover. Det er et stort privilegium at udgive monografien på Randers Kunstmuseums Forlag.

Forskningen forankrer sig i ny viden om Philipsens kunst og dennes udviklingshistorie. Dertil belyses upåagtede, men væsentlige sider af hans kunst, så som Guldalderkunstens ikke ensidigt hæmmende betydning for hans frigørelse fra traditionen. Philipsens status i forhold til den franske impressionisme, og kriterierne for at være en "vaskeægte" en af slagsen sættes tillige til diskussion.

Monografien der er på 520 sider er fagfællebedømt og rummer samtidig en komplet værkregistrant over Philipsens maleriske produktion.

Bogen 'THEODOR PHILIPSEN - En traditionsbevidst nyskaber' udkom den 13. august og udgives på Randers Kunstmuseums Forlag, vejl. pris 399 kr.

Bogværk og udstillingen LYSETS OG FARVENS MESTER er støttet med uvurderlig hjælp fra følgende fonde:

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
  • Augustinus Fonden
  • Beckett-Fonden
  • Knud Højgaards Fond
  • Lund Fonden
  • Ny Carlsbergfondet
  • Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat