Få ledige pladser på billedskolen

Et inspirerende og kreativt skabende kunstlaboratorium for børn og unge med plads til fordybelse og fællesskab, og hvor mødet med den professionelle kunstner er i centrum.

Randers Kunstmuseums Billedskole introducerer børn og unge for en række kunstneriske udtryksformer og skaber gennem kunstfaglig undervisning rammerne for, at de kan eksperimentere med redskaber, materialer, medier, teknikker og udtryk. Målet er at skabe et kunstlaboratorium for børn og unge, hvor kreativ skabelse, kunstneriske teknikker, fordybelse, socialt samvær og innovative eksperimenter kan afprøves. Randers Kunstmuseums righoldige samling og løbende særudstillinger inddrages og bruges som et væsentligt omdrejningspunkt for kunstundervisningen.

Pr. september 2018 startede de to første kunsthold ved Randers Kunstmuseums Billedskole med undervisning af en professionel kunstner og kunstfagligt personale fra Randers Kunstmuseum. Det ene hold er målrettet børn i aldersgruppen 3.-5. klasse, det andet henvender sig til unge fra 6.-9. klasse og er specifikt målrettet mod at engagere og udvikle spirende talenter på billedkunstområdet.

Vi kan allerede nu løfte sløret for, at der i den nye sæson 2019/2020 blandt andet skal arbejdes med ler, tekstil, papir, tegne- og maleteknikker, "one minute scupltures", cyantopi m.m. Vi planlægger herudover også at tage til Aarhus på værksteds- og museumsbesøg.
Første undervisningsgang bliver onsdag 4. september 2019.

Randers Kunstmuseums Billedskole åbner op i september 2018 med to hold, et for 3.-5. klasse og et for 6.-9. klasse. Billedskolen har til formål at introducere eleverne for en bred vifte af materialer og måder at skabe kunst på, samt gennem et grundigt indblik i museets samling, at give dem en generel forståelse for, hvad det vil sige at være kunstner og arbejde med kunst. Eleverne vil prøve kræfter med tegning, maleri, linoleumstryk, collage, skulptur og til slut skabe et eget kunstværk, ud fra egne ideer, materialevalg og metodemæssige interesser. Forløbet afsluttes med en præsentation af elevernes projekter. Undervisningen vil finde sted i nyindrettede lokaler på samme etage som Randers Kunstmuseum.

3.-5. kl.: Onsdag 16.00 – 18.00 (15 elever pr. hold)

Randers Kunstmuseums Billedskole åbnede i september 2018 op med to hold, et for 3.-5. klasse og et for 6.-9. klasse. Billedskolen har til formål at introducere eleverne for en bred vifte af materialer og metoder, samt gennem et grundig indblik i museets samling, at give dem en generel forståelse for det kunstneriske virke.

Eleverne vil beskæftige sig med tegning, maleri, linoleumstryk, collage, skulptur og til slut skabe et eget kunstprojekt, ud fra egne ideer, materialevalg og metodemæssige interesser. Forløbet afsluttes med en præsentation af elevernes projekter. Undervisningen vil finde sted i nyindrettede lokaler på samme etage som Randers Kunstmuseum.

6.–9. kl.: Onsdag 18.15 – 20.15 (15 elever pr. hold)

Antal undervisningsgange: 
  • Sept. - nov. 2019: 12 gange á to timer (24 lektioner)
  • Jan. - maj 2020: 16 gange á to timer (32 lektioner)

Pris: 1150,- pr. sæson. Læs mere under retningslinjer

Underviser: Lise Skou, professionel billedkunstner

Sted: Kunstværkstedet, 2. sal, Kulturhuset

Tilmelding: Randers Kunstmuseum på tlf. 86422922 el. info@randerskunstmuseum.dk (oplys navn, adresse, alder, tlf. og mail).

Med forbehold for ændringer.

 

Baggrund

Opstarten af Billedskolen i efteråret 2018 er blevet mulig med støtte fra Statens Kunstfond, der har bevilget 100.000 kroner og Randers Kommune, der har bevilget 50.000 kroner. Ligeledes skyder Randers Kunstmuseum selv 50.000 kroner i for at sikre driften det første år.
For Gitte Ørskou, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, er der ingen tvivl om, at der kan være stor forskel på de tilbud, som børn og unge rundt omkring i landet modtager
”Der er stor variation i de kunstneriske tilbud, som børn i forskellige kommuner modtager. Derfor vil vi i Statens Kunstfond gerne stimulere, at de mange forskelligartede aktører på billedkunstområdet finder sammen i nye partnerskaber i alle egne af Danmark, så flere børn og unge kan få udviklet deres billedkunstkompetencer. Det er i den forbindelse vigtigt, at det er professionelle kunstnere og billedkunstundervisere, der står for aktiviteterne.”