Connected Load - Kunst, krop og fællesskab

Kunst, krop og fællesskab er begreber som Randers Kunstmuseum sætter i spil, når vi i perioden 4. marts til 6. juni 2017 viser skulpturen ”Connected Load” (2016) skabt af den danske kunstnerduo Bank & Rau.

Randers Kunstmuseum udstiller i perioden 4. marts - 6. juni 2017 kunstværket ”Connected Load” skabt af kunstnerduoen Bank & Rau i anledning af udstillingsprojektet Kunst, krop og fællesskab.

Connected Load

Skulpturen er et modulært værk opbygget af menneskelignende tøjfigurer forbundet i én samlet organisme. Titlen ”Connected Load” er hentet fra elektricitetens verden, og betegner et elektrisk systems samlede elektriske belastning. Værkets titel peger derfor på begreber som sammenhæng og forbundenhed – i værket mellem kroppe – min krop og din krop. Men titlen peger også på et systems ophobning eller belastning og dermed også på fællesskabets modsætning og begrænsning; at der findes kroppe, der anses som naturligt forbundne, som familien og slægten og kroppe som ingen vil kendes ved. Værket stiller dermed spørgsmål ved, hvordan vores kroppe er organiseret i forhold til hinanden. Hvordan og hvornår er vi forbundet og hvornår er vi adskilt?

De menneskelignende kroppe er lavet af genbrugstøj udstoppet med træuld. Genbrugstøjet er frasorteret tøj fra Røde Kors Genbrugscenter, hvilket betoner materialets tidligere historie. Værket fortæller om et allerede levet liv, som nu indsættes i en ny fortælling og i en ny sammenhæng. Genbrugstøjet skaber en naturlig genkendelighed, men det er også et materiale, som har været igennem flere sorteringsrunder og nu muligvis står til en endegyldig kassering. Værket bliver en kommentar til forbrugssamfundet og materialemæssigt til en undersøgelse af grænseområdet mellem kunst og virkelighed.

”Connected Load” vises i Kulturhusets Grågård fra 4. marts til 6. juni 2017 og på SPEKTAKEL Festivalen fra 9. juni til 11. juni 2017.

Randers Kunstmuseums samarbejde med Bank & Rau og præsentationen af kunstværket ”Connected Load” er et af flere af museets bidrag til forårets undervisningsforløb KULTUR PÅ TUR for skole- og børnehavebørn og til årets børnekulturfestival SPEKTAKEL i Randers. I løbet af året laver Bank & Rau og Randers Kunstmuseum dialogbaserede omvisninger og kunstworkshops med byens børnehaver og skoler under temaet ”Kunst, krop og fællesskab”.

Grågården åbnes for gæster lørdag og søndag kl. 10-16.00.

Kan du undvære dit gamle tøj?

Bank & Rau laver til Spektakel Festivalen i Randers en workshop, hvor genbrugstøj i børnestørrelser er et af de materialer, der skal arbejdes med. Vi har derfor brug for gammelt BØRNEtøj. Hvis du kan undvære dit gamle tøj, tager vi meget gerne imod det på Randers Kunstmuseum.

Bank & Rau

Lone Bank (f. 1970) og Tanja Rau (f. 1970) er uddannede fra det Kgl. Danske Kunstakademi i 2002 og 2001. Gruppen bor og arbejder i København, og har dannet kunstnerfællesskab siden 1999. De er udstillingsaktive både nationalt og internationale, og deres værker omfatter alt fra skulptur og installation til mere performative nedslag. Værkerne deler dog alle en intention om, at de i bogstaveligste forstand skal kunne rumme mennesket.