Børnenes Dannebrog

I løbet af de sidste uger, har vi haft besøg af næsten 800 folkeskoleelever fra Randers og omegn og det er blevet til en stor installation i Kunstlaboratoriet.

I løbet af de sidste uger, har vi haft besøg af næsten 800 folkeskoleelever fra Randers og omegn og det er blevet til en stor installation i Kunstlaboratoriet.

I løbet af de sidste uger, har vi haft besøg af næsten 800 folkeskoleelever fra Randers og omegn. De har alle fået en omvisning i udstillingen "FLAG - objekt, ikon, symbol" og så har de medbragt egne flag. Besøget på Randers Kunstmuseum er afslutningen på et omfattende undervisningsforløb, hvor klasserne har arbejdet med flag og identitet og lært begreber som nationalt / ikke-nationalt, inkluderende / ekskluderende, tilbageskuende / fremadskuende samt talt om symboler og værdier.

Med deres egne flag har eleverne fået til opgave at forholde sig til national identitet. De har hver især udtænkt et personligt statement og arbejdet med, hvordan flagene kan udtrykke dette. Nogle har tænkt over sider af dansk identitet, de gerne vil hylde, andre flag rummer en kritik, ligesom der også findes både håb og opfordringer i elevernes fortolkninger af Dannebrog.

Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Folkekirkens Skoletjeneste og flagøvelsen er udviklet med bidrag fra kunstnergruppen Hesselholdt & Mejlvang.

Installationen kan opleves i Kunstlaboratoriet indtil 26. november.