Billedskolens Midtvejsudstilling

Eleverne på Randers Kunstmuseums Billedskole viser i perioden 29. november til 9. december værker fra efterårets sæson.

Første sæson på Randers Kunstmuse­ums Billedskole rundes nu af med en midtvejsudstilling, hvor Billedskolens elever udstiller projekter fra efterårssæ­sonen 2018. Her viser eleverne blandt andet værker lavet i Randers' byrum eller med inspiration fra byen. Her vises også eksempler på, hvad man kan med underbevidstheden og metoden og teknikken - automattegning. En øvelse lavet med inspiration fra kunstmuseets mange Cobra-værker.

Kom og se alle de spændende projekter, eleverne har gået og arbejdet med i den forgangne sæson, og hør mere om, hvad næste sæson byder på. Eleverne har i første sæson fordybet sig i tegning og de mange måder at arbejde med stregen på – både to- og tredimensionelt. Ved sæso­nens afslutning er de også gået i gang med maleriet og maleriets teknikker, men her må vi vente med at se det færdige resultat til sommer, når de laver udstil­ling igen.

Om Billedskolens første sæson fortæller skolens underviser og kunstner, Mette Boel: "Som underviser på Randers Kunstmuseums Billedskole har det været en stor glæde at opleve, hvordan eleverne føler sig hjemme på museet og i værk­stedet. Det har ligeledes været spænden­de at følge deres udvikling både indivi­duelt og som hold, og så er det skønt med en god og energisk stemning på værkstedet. Jeg glæder mig allerede til næste sæson."

Vi holder fernisering på Billedskolens midtvejsudstilling onsdag d. 28. november kl. 18 i Randers Kunstmuseums Labora­torium.
Udstillingen er åben for publikum fra d. 29. november til 9. december tir. -søn. kl. 10-16 og vises i Randers Kunst­museums Laboratorium og i byens rum.

Gratis adgang.