Alternativ gudstjeneste, palmesøndag den 25. marts kl. 13.30

Randers Kunstmuseum og sognepræst Thomas Larsen, fra Sct. Mortens Kirke, inviterer palmesøndag til gudstjeneste i udstillingen KUNST OG TRO.

Thomas Larsen og museumsinspektør Majbritt Løland går under gudstjenesten i dialog om kunst af bl.a. Per Kirkeby, Sven Dalsgaard, Kurt Trampedach, Kristian Zahrtmann, Per Neble og mange flere og taler bl.a. om forholdet mellem kunst, tro og tvivl. Per Kirkeby er kunstneren bag Sct. Mortens Kirkes altertavle, der blev indviet i 2004. Arrangementet sluttes af med kaffe og kage. Der er fri entré. Den alternative gudstjeneste er en del temaudstillingen Kunst og tro, der stiller skarpt på, hvordan troen kommer til syne i kunsten. Udstillingen kan opleves fra 16. marts – 2. april.