KURATOR FOR EN DAG - årets første torsdagsdialog

Torsdag den 3. marts kl. 15 inviterer Randers Kunstmuseum til årets første torsdagsdialog under overskriften KURATOR FOR EN DAG. Dagens gæstekurator er lektor Rita Houmann og udstillingens titel er TEKST i KUNST

Torsdagens gæstekurator Rita Houmann

01. marts 2016 - Oprettet af Lise Jeppesen

Rita Houmann fortæller:
Jeg er lektor i dansk og engelsk på Randers Statsskole og passioneret samler af samtidskunst. Mit job som dansklærer og min kunstinteresse udgør omdrejningspunktet for min lille udstilling. Koblingen mellem tekst og billeder er fascinerende, idet man her bruger to forskellige medier, som hver har deres eget sprog; men måske alligevel har et fælles rum. Man kan opfatte et bogstav som et billede. Flere moderne forfattere bl.a. Simon Grotrian har i digtsamlingen ”Fire” fra 1990 eksperimenteret med netop at skabe visuelle billeder i sine minimalistiske digte. Et eksempel på dette er digtet ”Svaner set gennem tårer”, hvor to-tallet læses som et grafisk billede på svanen, og 0 som en tåre: 

0 0
2 0
0 2
0 0
På samme måde tilfører billedkunstnere nye betydningslag ved at inddrage tekst i deres værker – og her tænkes ikke på signaturen i nederste højre hjørne.

Dialogen finder sted på museet og der er fri entré. For at læse mere om museets torsdagsdialoger, se www.randerskunstmuseum.dk/det-sker/dialoger