Butik

I museets butik kan kan du lade dig inspirere af danske kunstbøger med både ældre og nutidig kunst, et stort udvalg af postkort og diverse gaveartikler.

Randers Kunstmuseums butik sælger fortrinsvis publikationer med fokus på kunstnere i museets samling og udstillinger. L. A. Ring, Theodor Philipsen, Kurt Trampedach, Erik A. Frandsen og mange andre.

Et særligt afsnit er helliget maleren, billedhuggeren, dadaisten og poeten Sven Dalsgaard. Her kan der købes litografiske værker, publikationer, postkort, notesblokke og souvenirs.

HELEN SCHOU - Monumenternes kvinde

I anledning af udstillingen ”HELEN SCHOU – Monumenternes kvinde” har Randers Kunstmuseums Forlag udgivet en fagfællebedømt publikation med forord af museumsdirektør Lise Jeppesen og artikler af museumsinspektør Anne Sophie Lykke-Poulsen, Randers Kunstmuseum samt museumsinspektør Merete Sanderhoff, Statens Museum for Kunst.
Publikationen er 104 sider og sælges i museumsbutikken for kr. 130

 

HAITI - Erik A. Frandsen

Til udstillingen HAITI - Erik A. Frandsen er udgivet den rigt illustrerede publikation HAITI - Erik A. Frandsen med en forskningsbaseret artikel af kunsthistoriker og ph.d. Kamma Overgaard Hansen med nye og interessante perspektiver på kunstnerens aktuelle projekt og virke.

Publikationen er på 158 sider og er fagfællebedømt via Randers Kunstmuseums Forlag Research. Bedømmelsen følger gældende akademiske standarder for forskningsformidling.

Vejl. pris: 149 kr.

Theodor Philipsen - En traditionsbevidst nyskaber

Stort efterspurgt Philipsen-bogværk er udkommet på Randers Kunstmuseums forlag.

Randers Kunstmuseums tidligere leder og seniorforsker, Finn Terman Frederiksen, har gennem flere årtier forsket i den danske kunstner Theodor Philipsen (1840-1920). Forskningen er intensiveret de sidste tre år og foreligger nu som et omfattende monografisk og rigt illustreret bogværk om kunstneren. Finn Terman Frederiksens forskning forankrer sig i ny viden om Philipsens kunst og dennes udviklingshistorie. Dertil belyses upåagtede, men væsentlige sider af hans kunst, så som Guldalderkunstens ikke ensidigt hæmmende betydning for hans frigørelse fra traditionen. I bogværket sættes Philipsens status tillige til diskussion i forhold til den franske impressionisme, og kriterierne for at være en "vaskeægte" en af slagsen. Monografien der er på 520 sider er fagfællebedømt og rummer samtidig en komplet værkregistrant over Philipsens kunstneriske produktion.

Om bogen skriver Peter Nørgaard Larsen, Samlings- og forskningschef på Statens Museum for Kunst:

Publikationen er i sin form monumental og har potentiale til at blive det uomgængelige referenceværk om kunstneren, dels som følge af den encyklopædiske karakter, dels som følge af den omfattende værkregistrant og et overdådigt billedmateriale.

Derudover indeholder teksten en mængde nye iagttagelser og erkendelser (fx omkring traditionens betydning og Philipsen som dyremaler), mikro- og makrohistorier, og ikke mindst nye konstekstualiseringer og exkurser (fx 1864, Saltholm, impressionismen), der forankrer kunstneren i både dansk og europæisk kunsthistorie og i sin samtids kultur- og mentalitetshistorie.

Bogen "Theodor Philipsen - En traditionsbevidst nyskaber" er udkommet på Randers Kunstmuseums Forlag i forbindelse med åbningen af udstillingen "LYSETS OG FARVENS MESTER - Theodor Philipsen" den 13. august på Randers Kunstmuseum. Bogen udgives som et selvstændigt forskningsbaseret bogværk.

Vejl. pris 399 kr.

Lise Jeppesen (red.): IDEALER - Konkret kunst dengang og nu

Tekst: Lise Jeppesen, Mette Højsgaard, Christiane Finsen og Jens Tang Kristensen.

Publikationen kaster nyt lys over de danske konkrete kunstneres arbejde med kunstens sociale potentiale såvel historisk som aktuelt. Publikationen er publiceret i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og Esbjerg Kunstmuseum og ledsages af en udstilling. Udstillingens omdrejningspunkt er billedkunsten, men i publikationen er den teoretiske tilgang flerstrenget. Der inddrages socialhistorie, performativitetsteori og kulturpolitik. Ligeledes rækker projektet i sit materiale videre ud og inddrager arkitektur, miljø og samfund.

Publikationen indeholder indledning ved Lise Jeppesen, samt tre artikelbidrag:

  • Ph.d. Mette Højsgaard: IDEALER – Konkret kunst 1945-1960, Museumsinspektør
  • Mag.art. Christiane Finsen, Esbjerg Kunstmuseum: HELT KONKRET – mellem kunstneriske idealisme og politik realisme
  • Post.doc. Jens Tang Kristensen: SOLIDARITET – Fra konstruktiv kommunisme til aktionskonkretistisk kollektivisme

Publikationen er fagfællebedømt i henhold til gældende akademisk standard.

Randers Kunstmuseums forlag 2016

96 sider

Vejl. pris 149,- kr.

Lise Jeppesen (red.): Sven Dalsgaard 100 år

Tekst: Finn Terman Frederiksen, Mikkel Bolt, Jørn Erslev Andersen, Majbritt Løland, Lise Jeppesen, Anne Højer Petersen og Lars Bukdahl.

Forskningsbaseret antologi med otte forskellige artikler med forskellige vinkler på billedkunstner, dadaist og digter Sven Dalsgaard.

Forskningspublikation udgivet i et samarbejde mellem Randers Kunstmuseums Forlag, Systime og Fuglsang Kunstmuseum.

199 sider

Vejl. pris 249 kr.

Majbritt Løland: Erik A. Frandsen – Det grafiske værk 1978-2013

Bogen er en samlet fortegnelse over Eriks A. Frandsens grafiske værker fra de helt tidlige år i Randers til de nyeste fra 2013. Et materiale som ikke tidligere har været samlet. Alle værker er gengivet i flotte fotos og med en forskningsbaseret artikel ved museumsinspektør Majbritt Løland omhandlende Erik A. Frandsens arbejde med det grafiske medie igennem hele sin kunstneriske karriere.

Forskningspublikation udgivet på Randers Kunstmuseums Forlag 2014.

221 sider

Vejl. pris 299 kr.

Gertrud Oelsner og Karina Lykke Grand (red.): Vilhelm Kyhn & det danske landskabsmaleri

Tekst: Finn Terman Frederiksen, Lise Jeppesen, Gertrud Oelsner, Karina Lykke Grand, Ingeborg Bugge, Henrik Wivel og Holger Reenberg.

Maleren Vilhelm Kyhn er især kendt for sine panoramiske skildringer af det danske landskab. Han malede naturstudier fra stort set alle egne af Danmark oplevet under vidt forskellige vejr- og belysningsforhold.

Forskningspublikation udgivet på Aarhus Universitets Forlag i samarbejde med Randers Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum 2014.

232 sider

Vejl. pris: 299,95 kr.

L'artiste Eugéne de Sala

Tekst: Ove Bjørn Petersen
Biografi om den danske billedkunstner Eugéne de Sala der var født i Randers i 1899. Udkommet på P.S. Hansens Forlag. Udstilling på Randers Kunstmuseum 16. april - 31. juli 2016.
S. 110
Pris: 200 kr.

Peter Carlsen – Realitymaleri

Tekst: Torben Weirup og Trine Ross
Katalog udgivet i samarbejde med Kastrupgårdsamlingen forbindelse med kunstnerens fødselsdags/jubilæumsudstilling på Randers Kunstmuseum 8. august – 22. november 2015.
S. 107
Pris: 110 kr.

Sommerfuglesaksen – Maj-Britt Boa

Tekst: Annette Bohn, Anne Sophie Lykke Poulsen og Maj-Britt Boa
Katalog udgivet i forbindelse med udstillingen ”Sommerfuglesaksen” på Randers Kunstmuseum 18. april – 26. juli 2015.
S. 80
Pris: 100 kr.

Kurt Trampedach - in Memoriam

Tekst: Mikael Wivel og Peter Laugesen
Katalog udgivet i samarbejde med BRANDTS og Sophienholm i forbindelse med udstillingen: Kurt Trampedach - In memoriam, 16. januar - 6. april 2015.
S. 96
Pris: 100 kr.

Breve fra Randers Centralsygehus - Sven Dalsgaard

Tekst: Claus Carstensen og Søren Houmann, 2012.
Bogen indeholder en række rystende klare og stærkt bevægende collager, tegninger, noter og digtfragmenter.
S. 55
Pris: 149 kr.

Den Perforerede By – Sven Dalsgaard

Tekst: Sven Dalsgaard
En Sven Dalsgaard fortælling i ord og billeder.
S. 57
Pris: 150 kr.

Ja til Sven Dalsgaard

Tilrettelægning: Michael Jensen.
En hyldest til Sven Dalsgaard, fra forskellige kunstnere og forfattere.
S. 103
Pris: 150 kr.

Den Dalsgaardske linie

Tekst: Sven Dalsgaard og Kristine Kern
Kataloget er udgivet i forbindelse med udstilling på Randers Kunstmuseum, i anledning af Sven Dalsgaards 85 års fødselsdag.
S. 63
Pris: 100 kr.

Varekatalog – Sven Dalsgaard

Udarbejdet af: Niels Kristensen og Jørn Albrechtsen
Alt dette – og mere til – har jeg lavet 1929 – 1976
S. 194
Pris: 150 kr.

Et hul i jorden – Sven Dalsgaard

Tekst: Finn Terman Frederiksen
”At rejse er at leve”. Sådan lyder et velkendt citat af en verdensberømt, meget rejselysten dansker. Men Sven Dalsgaard har ikke spildt sine kræfter på at rejse ud, han har frem for alt været optaget af at bevæge sig indad. Han har livet igennem været på stadig vandring i sit eget indre univers.
S. 144
Pris: 100 kr.

Krøyers Eufori

Tekst: Finn Terman Frederiksen
Bogen belyser de overvejende positive aspekter af forholdet mellem Krøjers sindslidelse og kunstudøvelse.
S. 123
Pris: 100 kr.

Cézannes Formel

Tekst: Finn Terman Frederiksen
Cézannes berømte – for ikke at sige fortærskede og i samme egenskab berygtede – opfordring til sine kunstnerkolleger. ”Fremstil naturen ved hjælp af cylinderen, kuglen og keglen”.
S. 223
Pris: 250 kr.

Cronhammar – Modeller

Tekst: Christina Wilson og Lars Morell.
S. 102
Pris: 95 kr.

Ekstase

Tekst: Finn Terman Frederiksen
Kunstmaleren Tom Krestensens billedverden.
Katalog lavet i forbindelse med udstilling på Randers Kunstmuseum 27. oktober 2006 – 7. januar 2007.
S. 72
Pris: 40 kr.

Emil Nolde - I Citronhaven

Tekst: Finn Terman Frederiksen
Studier i Emil Noldes forestillingsverden.
S. 94
Pris: 50 kr.

Epeisódion

Tekst: Finn Terman Frederiksen
Katalog i forbindelse med Erik A. Frandsens udstilling af 30 enkeltværker på Randers Kunstmuseum 12. januar – 10. marts 1991.
S. 83
Pris: 50 kr.

Erik Veistrups Samling – Man skal have øjnene med sig

Tekst: Erik Veistrup og Peter Michael Hornung
Katalog udgivet i forbindelse med udstilling 8. april – 31. juli 2006.
S. 78
Pris: 75 kr.

Farver – Form – Balance

Tekst: Finn Terman Frederiksen
Bog om maleren og billedhuggeren Ib Geertsens liv og kunstneriske udvikling.
S. 184
Pris: med litografi 650 kr./uden litografi 162,50 kr.

Georg Achen – maler og samler

Tekst: Nina Hobolth, Finn Terman Frederiksen og Signe Jacobsen.
Kataloget er udgivet i forbindelse med udstillingen Georg Achen – maler og samler, som blev vist på Randers Kunstmuseum 27. februar – 20. april 1987.
S. 52
Pris: 40 kr.

Hans Pauli Olsen

Tekst: Peter Michael Hornung
Katalog udgivet i forbindelse med udstilling ”Tre Brødre 20. januar – 26. marts 2006”.
S. 56
Pris: 75 kr.

Ibsens samling

Tekst: Finn Terman Frederiksen
Katalog i forbindelse med udstilling på Kastrupgårdsamlingen i 2002. På udstillingen kunne man se et bredt udvalg af ægteparret Birthe og Walther Ibsens private samling.
S. 44
Pris: 50 kr.

Anne Sofie Meldgaard – OASE

Tekst: Lars Kærulf Møller
Katalog udgivet i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum i forbindelse med udstilling på Randers Kunstmuseum, 25. januar - 30. marts 2014.
S. 31
Pris: 40 kr.

I Øjenhøjde – Jan Sivertsen

Tekst: Lisbeth Bonde og Jan Sivertsen
Kataloget er udgivet i forbindelse med udstilling på Randers Kunstmuseum 22. januar – 28. marts 2005. Malerier er ikke en repræsentation af virkeligheden, de er selv en del af den. Oplevelsen bringes til live af beskueren, af øjnene der ser.
S. 78
Pris: 80 kr.

J.V. Martin

Tekst: Lise Jeppesen, Mikkel Bolt og Bendiks Skov-Petersen
J.V. Martin for fuld udblæsning, Randers Kunstmuseum 11. August – 7. oktober 2007.
Biografi i ord og billeder, J. V. Martinsens liv og levned.
S. 168
Pris: 100 kr.

Kirsten Justesen – My body is my tool

Kataloget er udgivet i forbindelse med udstillingen på Randers Kunstmuseum 25. januar - 28. april 2013.
S. 80
Pris: 50 kr.

L. A. Ring – På kanten af verden (Engelsk udgave)

Tekst: Peter Nørgaard Larsen, Finn Terman Frederiksen, Henrik Wivel m.fl.
Kataloget er lavet i forbindelse med udstillingen af samme navn på Randers Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst.
S. 264
Pris: 299 kr.

L. A. Ring - Den bevingede knokkelmand

Tekst: Finn Terman Frederiksen
Den bevingede knokkelmand er et særsyn i Rings kunst, og han optræder i det hele taget relativt sjældent i billedkunsten. Skeletter og dødninge er der en del af Rings billeder, men døden selv som levende, forekommer kun en enkelt gang.
S. 167
Pris: 50 kr.

L. A. Ring – Før solopgang

Tekst: Finn Terman Frederiksen
Omkring et billede af L. A. Ring, ”Sommerdag ved Roskilde Fjord” malet i året 1900.
S. 104
Pris: 150 kr.

Lysets Paletter – Claude Monet og den danske impressionisme

Tekst: Finn Terman Frederiksen og Lise Jeppesen
Udgivet i forbindelse med udstilling på Randers Kunstmuseum, 20. september – 8. december 2008. Bogen omhandler forholdet mellem den franske og den danske impressionisme.
S. 107
Pris: 120 kr.

Martin Bigum – Struktur under huden

Tekst: Merete Sanderhoff
Katalog udgivet i forbindelse med udstilling på Randers Kunstmuseum, 20. august 2011 – 8. januar 2012.
S. 115
Pris: 100 kr.

Merda’artista

Tekst: Finn Terman Frederiksen
Omkring et kunstværk; udgivet i tilknytning til museets særudstilling Merda d'Artista, af kunstneren Piero Manzoni.
S. 78
Pris: 75 kr.

Niels Reumert & keramikken

Tekst: Leif Dalgaard
Bog solgt i forbindelse med udstillingen ”Med farven i blodet. Niels Reumert, 5. marts – 7. august 2011.
S. 47
Pris: 100 kr.

Odde, Knud

Tekst: Line Ali Chayder og Finn Terman Frederiksen
Kataloget er udgivet i forbindelse med udstilling på Randers Kunstmuseum 30. august – 17. november 2002. Udstillingen viste kunstmaleren Knud Oddes værker fra de sidste ti år.
S. 71
Pris: 120 kr.

Otto Bache 1839 – 1927

Tekst: Hanne Pedersen
Otto Bache tragtede efter at blive dyre- og portrætmaler, men endte med at blive mest kendt for sine historiemalerier.
S. 64
Pris: 120 kr.

Oxygen Islands - Anders Brinch

Tekst: Niels Henriksen og Inge Dybbro
Anders Brinch er uden tvivl en af de mest markante og nyskabende skikkelser på den unge eksperimenterende kunstscene.
S. 96
Pris: 90 kr.

Philipsen og Fynboerne

Tekst: Finn Terman Frederiksen
Katalog udgivet i forbindelse med udstilling på Randers Kunstmuseum 10. maj – 29. juli 2001. Philipsen og Fynboerne er andet og sidste led i et sæt ”tvillingeudstillinger”, skabt i et samarbejde mellem Ordrupgaard, Randers Kunstmuseum og Johannes Larsen Museet.
S. 99
Pris: 150 kr.

Rita Kernn-Larsen – En international dansk surrealist

Tekst: Birgit Hessellund
Katalog udgivet i forbindelse udstilling af Rita Kernn-Larsens mangefacetterede værk.
S. 48
Pris: 30 kr.

Rød Regn – En bog om maleren Ingálvur av Reyni

Tekst: Finn Terman Frederiksen
Bogen forbinder en beskrivelse af de store udviklingslinjer i Ingálvur av Reynis kunst med billedanalytisk fordybelse i en række markante enkeltværker.
S. 184
Pris: 25 kr.

Svend Engelund 1908 – 2007

Tekst: Anne Lie Stokbro
Kunsthistorisk-biografiske artikler om udviklingslinjerne i Sven Engelunds værker.
S. 96
Pris: 150 kr.

Tiina Forstadius

Tekst: Finn Terman Frederiksen
Finsk-dansk billedkunstner som er en udpræget individualist, som ikke på overbevisende entydig vis lader sig sætte i nogen fælleskunstnerisk bås.
S. 91
Pris: 120 kr.

Trampedach – en retrospektiv udstilling

Tekst: Mikael Wivel og Klaus Rifbjerg
Kataloget er udgivet i forbindelse med udstilling på Randers Kunstmuseum 22. september – 26. december 2001. Udstillingen viste en meget væsentlig side af Trampedachs værker.
S. 79
Pris: 75 kr.

Tre brødre – Torbjørn Olsen - Hans Pauli Olsen - Marius Olsen

Tekst: Finn Terman Frederiksen og Inge Dybbro
Udgivet i forbindelsen med udstilling på Randers Kunstmuseum 20. januar – 26. marts 2006. Udstillingen viser samlet manifestation af de tre brødre, ikke blot fordi de er brødre, men lige så meget fordi det er usædvanligt, at de alle vælger kunsten som levevej.
S. 69
Pris: 120 kr.

Ulrik Møller - The moon, kids, birds & aeroplanes

Tekst: Lise Jeppesen og Majbritt Løland
Kataloget er udgivet i forbindelse med udstillingen på Randers Kunstmuseum 11. maj - 28. juli 2013. Værker af kunstneren selv.
S. 79
Pris: 130 kr.

Undervejs

Tekst: Jon Hendricks og Gunnar B. Kvaran
Katalog fra udstilling på Randers Kunstmuseum 2001, Undervejs – 222 tegninger fra Picasso til Yoko Ono – tegninger, jeg havde nær sagt brugsanvisninger til kunst.
S. 180
Pris: 125 kr.

Villy i vælten

Tekst: Peter Carlsen
Udgivet i forbindelse med udstilling på Randers Kunstmuseum 10. august – 16. september 2001.Villys liv er fyldt med spænding og dramatik. Følg ham i tykt og tyndt fra de tidligste år.
S. 61
Pris: 50 kr.

Visuelle Visioner - Krøjer Malerier

Tekst: Inge Dybbro og Finn Terman Frederiksen
Katalog udgivet i forbindelse med udstilling om Tom Krøjer malerier 1963 – 1983, 9. januar – 1. marts 2009.
S. 104
Pris: 100 kr.

Yoko Ono – ”En Trance”

Tekst: Finn Terman Frederiksen og Birgit Hessellund
Katalog udgivet i forbindelse med udstilling på Randers Kunstmuseum 10. august – 16. september 1990. Udstillingen ”En Trance” er Yoko Ono's første udstilling i Danmark.
S. 80
Pris: 50 kr.

Spørg for ældre publikationer med tilknytning til museets udstillinger.