IDEALER - Konkret kunst dengang og nu

Randers Kunstmuseum kaster nyt lys over de danske konkrete kunstneres arbejde med kunstens sociale potentiale såvel historisk som aktuelt.

Der vises værker af Troels Aagaard, Gunnar Aagaard Andersen, Poul L. Andersen, Ruth Campau, Viera Collaro, Olafur Eliasson, Rune Fjord & Rosan Bosch, Allan Gabi (Claus Egemose og Michael Mørk), Paul Gadegaard, Mads Gamdrup, Ib Geertsen, Molly Haslund, Asmund Havsteen-Mikkelsen, Jeppe Hein, Preben Hornung, Helge Jacobsen, Robert Jacobsen, Claus Jensen, Bamse Kragh Jacobsen, Ingrid Kæseler, Malene Landgreen, Richard Mortensen, Bodil Nielsen, Knud Nielsen, Ole Schwalbe, Tove Storch, Richard Winther.

I udstillingen møder man maleri, skulptur og installationskunst – værker med det til fælles, at de aktiverer og engagerer gennem former og farver, og inviterer beskueren ind i kunstens sanselige rum.

I tiden efter Anden Verdenskrig arbejder en række danske konkrete kunstnere for at skabe en folkelig demokratisk kunst, der skulle gribe æstetisk ind i hverdagens omgivelser. Målet er et nyt samfund, som gør op med de magtstrukturer og hierarkier, der i kunstnernes øjne er skyld i det 20. århundredes katastrofer. Men i hvor høj grad lykkedes det dem at omsætte kunsten i hverdagen? Hvilken betydning har den konkrete kunst haft? Og hvordan arbejder kunstnere med kunstens sociale betydning i dag?

Disse spørgsmål danner udgangspunkt for museets nye særudstilling IDEALER – Konkret kunst dengang og nu. Udstillingen sætter fokus på dialogen mellem dengang og nu, årene efter Anden Verdenskrig og vores egen samtid. Diskussionen om kunstens sociale potentiale er stadig aktuel og vækker genklang i nutidens debat om den danske velfærdsmodels status og fremtid. 
Kan samtidskunsten bidrage til en ny forståelse af efterkrigstidens konkrete visioner og idéer?

Udstillingen indtager ikke blot museets udstillingssale, men griber også ind i omgivelserne. Ruth Campau skaber et nyt gulv til museets foyer, og kunstnergruppen Allan Gabi (Michael Mørk og Claus Egemose) bygger en helt ny installation til Karin Michaëlis Torv, Eksempel By. 

I forbindelse med udstillingen udgives en rigt illustreret forskningsbaseret publikation: IDEALER – Konkret kunst dengang og nu, der kan erhverves i museumsbutikken til 100 kr.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Randers Kunstmuseum, Esbjerg Kunstmuseum, og Fuglsang Kunstmuseum og Post.doc. Mette Højsgaard. Med samarbejdet på tværs af tre museer og gennem projektets forankring i vores samlinger og ansvarsområder sigtes der efter at tilvejebringe ny viden om dansk kunsthistorie og museernes egne samlinger. 

Udstillingen kan opleves i perioden 10. juni til 1. oktober 2017

Projektet er generøst støttet af: 
15. Juni Fonden
Augustinus Fonden
Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond
Kulturministeriets Forskningsudvalg
Lillian og Dan Finks Fond, Oticon Fonden
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat
Spar Nord Fonden
Statens Kunstfond 
ortolkninger.