NYERHVERVELSER

Randers Kunstmuseum indsamler nye værker til samlingen. Oplev og læs om de nyeste erhvervelser

2016

H.A. Brendekilde og Herman A. Kähler: Krukke med havmotiv, Den skumfødte Venus, 1890

Randers Kunstmuseum har modtaget en meget fin donation til samlingen. Det drejer sig om en unik krukke af keramikeren Herman A. Kähler og billedkunstneren H.A. Brendekilde. Vasen er en gave til Randers Kunstmuseum fra Helene og Carl Sundt Hansen i Stavanger.

Krukken der dateres til 1890 viser et eventyrinspireret motiv med en nøgen kvinde i en muslingeskal omgivet af havets bølger, en skumfødt Venus. Den er med sit motiv og sin lustre glasur et meget smukt eksempel på den kunstnerkeramik, der skabte Herman A. Kählers berømmelse. 

På Randers Kunstmuseum har man altid kendt til krukkens eksistens, da den indgår i museets berømte portræt af keramikeren Herman A. Kähler ved drejeskiven malet af L.A. Ring.

Peter Hertz, der i 1934 skrev en stor monografi om L.A. Ring:

”Paa det Tidspunkt, da Ring ombyttede Mogenstrup med Næstved som opholdsted, var Bindesbøll ligeledes søgt til Næstved for at faa sine keramiske Arbejder udført hos Kähler. Ring var saa interesseret i dette Arbejde, at […] han har følt sig fristet til selv at forsøge sig paa det dekorative Område.”

Ring stiftede bekendskab med Kähler dynastiet gennem vennen, maleren, H. A. Brendekilde. På dette tidspunkt havde Herman A. Kähler, der var jævnaldrende med Ring, videreudviklet sin faders keramiske virksomhed og ajourført den i forhold til tidens nye idealer. Det blev ikke det traditionelle lertøj, men den kunstnerisk prægede keramik, som blev fabrikkens kendetegn. Kähler havde et bredt kontaktnet til arkitekter og billedkunstnere som hjalp med at formgive og dekorere de nye produkter. Blandt de mange kunstnere som arbejdede i værkstedet var H. A. Brendekilde, Thorvald Bindesbøll og L. A. Ring

Af signaturen fremgår det, at L. A. Ring lagde sidste hånd på portrættet den 29. juni 1890. Ring havde stiftet bekendtskab med familien Kähler i 1885 netop gennem vennen H. A. Brendekilde, der i en periode boede i Møllen bag værkstedet. Krukkerne i maleriet vidner om flere kunstneres gang i på Kählers Værk. I højre side af billedet på bordet foran Kähler ses en karakteristisk, men ufærdig keramisk krukke af kunstneren Thorvald Bindesbøll, i billedets venstre side ses krukken med Brendekildes dekoration. I baggrunden ses en lille uglaseret krukke med knækket hals, - et eksempel på L.A. Rings egne forsøg i retning af kunsthåndværk.

Krukken blev opsporet i 1990 af museets daværende inspektør Signe Jacobsen og vist på udstillingen Omkring et Kunstværk, om Rings portræt af Kähler. Her kunne man også opklare, at krukken sandsynligvis allerede kom til Stavanger i 1890. Carl Sundt Hansens morfar Sophus Andreas Buch (1854-1894) var museumsmand og fiskeriforsker og købte den sandsynligvis under et besøg i Danmark. At krukken i dag er endt i Randers skyldes i høj grad Helene og Carl Sundt Hansens datter Ingrid Halle. Hun kontaktede museet i sommeren 2016 og har efterfølgende, i dialog med sine søskende, valgt at forære krukken til Randers i forældrenes navn.

Randers Kunstmuseum er meget lykkelige og taknemmelige over at modtage en så storslået donation og vi glæder os til at vise den frem for publikum. Først skal Venus dog modtage en mindre fodbehandling. Den ene fod er skamferet af et overfladisk afslag, som konservatorerne vil udbedre i januar måned. Krukken vil kunne opleves på sin nye centrale placering i museets samling fra midten af marts måned.  

 

Peter Carlsen
Randers Kunstmuseum har erhvervet maleriet "Grådigheden overvinder alt" (2012) af Peter Carlsen. Maleriet blev vist på efteråret 2015 store anmelderroste udstilling REALITYMALERI. Peter Carlsen er kunstneren, hvis fysiske ydre vi kender så godt, fordi han er sin egen foretrukne model og dermed også sin egen foretrukne udsatte. Hans værker er fuld af personager, hvor det er hans krop, hans ansigt og hans (u)passende grimasser, der agerer i forskellige roller, i højst forskellige scenerier eller historiske perioder. Her parafraseres den italienske kunstner Caravaggios berømte maleri af kærlighedsguden EROS, "Amor omnia vincit (Kærlighed overvinder alt) fra 1602. Den nye erhvervelse supplerer og giver nye perspektiver på museets store samling af Peter Carlsen, samtidig med, at den med sarkastisk bid og brod sætter fokus på nutidens forbrugersamfund.  

2014

Ole Folmer Hansen
Randers Kunstmuseum modtager donation af billedkunstner Ole Folmer Hansen. Randers Kunstmuseum har allerede grafiske arbejder af kunstneren i sin samling, men kan nu med stor glæde tilføje otte malerier, herunder en monumental værkkvartet med afsæt i ”De fire årstider”.

Fornem donation af Carlsberg A/S
I juni 2013 fik Randers Kunstmuseum en glædelig henvendelse fra Carlsberg A/S. I forbindelse med lukning af produktionen i Valby og etableringen af den nye Carlsberg By, havde Carlsberg fået samlet en del kunstværker på arkiv, som de ikke forventede at ophænge i de nye bygninger. De værker, der repræsenterede en større værdi blev derfor tilbudt udvalgte danske kunstmuseer som gave. 

Henvendelsen førte til at Randers Kunstmuseum efter sommerferien med stor taknemmelighed kunne modtage en fornem donation fra Carlsberg, fem monumentale malerier af modernisten William Scharff (1886-1959). Værkerne var lavet af Scharff til Carlsberg i årene 1932-35 og har hængt i henholdsvis spisesalen og funktionærernes opholdsstue.  

Kvinder på stranden
Donationen består af maleriet Kvinder på stranden fra 1932 der har været del af en større rumudsmykning med motiver af strandliv. Den geometrisk finderende billedkomposition viser tre næsten nøgne kvindefigurer opbygget af store forenklede former. Farverne er lyse, strøgene er næsten impressionistiske og påført i skrå parallelle strøg. Den klassisk stramme komposition forenes med et rent hvidt og hvidgult lyst, der giver billedet en klarere og lettere helhedskarakter end man normalt forbinder med Scharff. Med sin monumentale karakter udtrykker billedet en vitalistisk dyrkelse af krop og natur, sundhed og lys, en apoteose over den danske sommer. Det er færdiggjort to år før Vilhelm Lundstrøm påbegynder sine mosaikker til Frederiksberg Svømmehal i København, men er med sin forening af klassicisme og moderne, naturlig nøgenhed tæt beslægtet med disse. Værket kan ses som en reaktion mod den eskalerende industrialismes knægtelse af kroppen og dens frie udfoldelsesmuligheder, om så arbejderne på Carlsberg Bryggerierne har følt sig inspireret til kropslige gymnastiske øvelser eller nøgenbadning ved de danske strande er uvist. 

Den øvrige donation består af fire malerier med barndommens granskove som motiv. Et tema med variationer, der gentages af Scharff over en lang årrække i et stort antal værker. Scharff fandt sine grantræer i kort afstand fra boligen i Tisvilde, men studierne i naturen danner kun afsæt for en mere abstrakt betonet natursymfonisk hyldest til skovene. Scharffs skove er ikke af denne verden, men antager karakter af overjordisk myte.  

Værkerne hænger aktuelt fremme i udstillingen af den faste samling.

Generøs donation skænket af Kirsten og Palle Diges private samling 
Det er en stor glæde for Randers Kunstmuseum, at museet i forbindelse med forskningen i og udstillingen af Erik A. Frandsens grafiske værker modtog en større donation af grafiske værker skabt af Erik A. Frandsen og nogle af kunstnerkollegaerne fra 1980'erne. Den generøse donation er blevet skænket til museet af Kirsten og Palle Diges private samling. Læs mere i UDTRYK