Omvisere

Randers Kunstmuseum søger hurtigst muligt 1-2 omvisere, der brænder for kunst og kultur og har lyst til at gå i dialog med mange målgrupper på museet

Randers Kunstmuseum søger en eller to omvisere til at varetage lejlighedsvise omvisninger i museets samling og særudstillinger. 

To af vores dygtige omvisere er stoppet da de har færdiggjort studierne og fået anden ansættelse, derfor søger Randers Kunstmuseum hurtigst muligt en eller flere omvisere med interesse, lyst og evne til at formidle kunst til unge og gamle.  

Randers Kunstmuseums samling dækker alle væsentlige aspekter af dansk billedkunst fra slutningen af 1700-tallet til i dag og rummer tillige en del udenlandsk kunst fra anden halvdel af 1900-tallet. Det vil derfor være en fordel hvis du/I har en bred indsigt i særligt den danske kunsthistorie, men også i centrale internationale tendenser.

Du er studerende indenfor et relevant fag. Vi prioriterer ansøgere med kunsthistorie som hovedfag der har bestået bachelordelen eller som er tæt derpå. Vi forventer at du/I selvstændigt og med engagement kan varetage omvisninger til differentierede målgrupper. 

Aflønning efter gældende takst.

Send ansøgning senest den 6. februar 2017 til 

Lise Jeppesen, museumsdirektør 

Randers Kunstmuseum

Stemannsgade 2

8900 Randers

lj@randerskunstmuseum.dk 

Mærk din email eller kuverten omviser

 For uddybende spørgsmål kontakt museumsdirektør Lise Jeppesen eller museumsinspektør Majbritt Løland på mail ml@randerskunstmuseum.dk eller telefon 86 42 29 22

Tel. 86 42 29 22 / fax 86 43 29 54 eller E-mail: lj@randerskunstmuseum.dk