Randers Kunstmuseums Billedskole

Tilmelding mulig pr. 1. maj

Med støtte fra Statens Kunstfond og Randers Kommune bliver 2018 året, hvor Randers Kunstmuseum opstarter en billedskole. Et kunstnerisk og kreativt skabende, fordybende, socialt, innovativt og dynamisk mødested og et inspirerende kunstlaboratorium for børn og unge, hvor mødet med den professionelle kunstner er i centrum.

For Gitte Ørskou, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, er der ingen tvivl om, at der kan være stor forskel på de tilbud, som børn og unge rundt omkring i landet modtager:

”Der er stor variation i de kunstneriske tilbud, som børn i forskellige kommuner modtager. Derfor vil vi i Statens Kunstfond gerne stimulere, at de mange forskelligartede aktører på billedkunstområdet finder sammen i nye partnerskaber i alle egne af Danmark, så flere børn og unge kan få udviklet deres billedkunstkompetencer. Det er i den forbindelse vigtigt, at det er professionelle kunstnere og billedkunstundervisere, der står for aktiviteterne.”

Randers Kunstmuseums Billedskole vil introducere børn og unge for en række kunstneriske udtryksformer, og gennem kunstfaglig undervisning skabe rammerne for at de kan eksperimentere med redskaber, materialer, medier, teknikker og udtryk. Målet er at skabe et kunstlaboratorium for børn og unge, hvor kreativ skabelse, kunstneriske teknikker, fordybelse, socialt samvær og innovative eksperimenter kan afprøves. Randers Kunstmuseums righoldige samling og løbende særudstillinger inddrages og bruges som et væsentligt omdrejningspunkt for kunstundervisningen.

Pr. september 2018 igangsættes de to første kunsthold ved Randers Kunstmuseums Billedskole med undervisning af en professionel kunstner og kunstfagligt personale fra Randers Kunstmuseum. Det ene hold er målrettet børn i aldersgruppen 3.-5. klasse, det andet henvender sig til unge fra 6.-9. klasse og er specifikt målrettet mod at engagere og udvikle spirende talenter på billedkunstområdet.

Opstarten af billedskolen er blevet mulig med støtte fra Statens Kunstfond, der har bevilget 100.000 kroner og Randers Kommune, der har bevilget 50.000 kroner. Ligeledes skyder Randers Kunstmuseum selv 50.000 kroner i for at sikre driften det første år. Foråret 2018 vil Randers Kunstmuseum desuden bruge på at gå i dialog med nye mulige samarbejdspartnere og udvikle de fysiske rammer til undervisningen.

RANDERS KUNSTMUSEUMS BILLEDSKOLE 3.-5. KLASSE (9-11 ÅR)
Randers Kunstmuseums Billedskole åbner op i september 2018 med to hold, et for 3.-5. klasse og et for 6.-9. klasse. Billedskolen har til formål at introducere eleverne for en bred vifte af materialer og måder at skabe kunst på, samt gennem et grundigt indblik i museets samling, at give dem en generel forståelse for, hvad det vil sige at være kunstner og arbejde med kunst. Eleverne vil prøve kræfter med tegning, maleri, linoleumstryk, collage, skulptur og til slut skabe et eget kunstværk, ud fra egne ideer, materialevalg og metodemæssige interesser. Forløbet afsluttes med en præsentation af elevernes projekter. Undervisningen vil finde sted i nyindrettede lokaler på samme etage som Randers Kunstmuseum.

3.-5. kl.: Onsdag 16.00 – 18.00 (15 elever pr. hold)

RANDERS KUNSTMUSEUMS BILLEDSKOLE 6.-9. KLASSE (12-15 ÅR)
Randers Kunstmuseums Billedskole åbner op i september 2018 med to hold, et for 3.-5. klasse og et for 6.-9. klasse. Billedskolen har til formål at introducere eleverne for en bred vifte af materialer og metoder, samt gennem et grundig indblik i museets samling, at give dem en generel forståelse for det kunstneriske virke.
Eleverne vil beskæftige sig med tegning, maleri, linoleumstryk, collage, skulptur og til slut skabe et eget kunstprojekt, ud fra egne ideer, materialevalg og metodemæssige interesser. Forløbet afsluttes med en præsentation af elevernes projekter. Undervisningen vil finde sted i nyindrettede lokaler på samme etage som Randers Kunstmuseum.

6.–9. kl.: Onsdag 18.15 – 20.15 (15 elever pr. hold)

Periode: 05-09-18 til 28-11-18
Pris: 1150,- /12 undervisningsgange (24 lektioner)

Tilmelding fra 1. maj 2018 til Randers Kunstmuseum på tlf. 86422922 el. info@randerskunstmuseum.dk (oplys navn, adresse, alder, tlf. og mail).
Tilmelding er efter først til mølle-princippet.

Med forbehold for ændringer.