Kommende udstillinger

9. august 2014
SVEN DALSGAARD 100 ÅR

2014 er 100-året for Sven Dalsgaards fødsel. Det markerer Randers Kunstmuseum med et stort forsknings-, udstillings- og formidlingsprojekt, der skal belyse og aktualisere Sven Dalsgaards omfattende produktion. Billedkunstneren, dadaisten og digteren Sven Dalsgaard (1914-1999) var en usædvanligt produktiv og alsidigt arbejdende kunstner, der gennem sit liv bredte sig over et enormt spektrum af arbejdsfelter og udtryk. 

Udstillingen vil rumme en række tematiske nedslag, hvor den essentielle dobbelthed i Sven Dalsgaards kunstneriske greb foldes ud: Abstraktion - intimitet, det virkelige - det imaginære, konstruktion - destruktion, hverdag - ritual. Udstillingen vil gennem disse optikker præsentere et stort og bredspektret tværsnit af kunstnerens værkproduktion indenfor maleri, tegninger, grafik, skulptur, objektkunst og poesi, i alt ca. 100 værker. 

Projektet skabes i nært samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum.

Udstillingen er venligst støttet af:
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Augustinus Fonden
15. juni Fonden
Novo Nordisk Fonden
Beckett Fonden

Billede  

 

 

Sidst opdateret: 11.04.2014
E-mail til redaktør: Lone PindRanders Kunstmuseum · Stemannsgade 2 · 8900 Randers C · Tlf.: 86 42 29 22 · info@randerskunstmuseum.dk · tirsdag – søndag 10 – 16 og onsdag 10 - 20