Aktuelt
9. august til 4. januar 2015
SVEN DALSGAARD 100 ÅR

Billedkunstneren, dadaisten og digteren Sven Dalsgaard (1914-1999) er en af de betydeligste danske kunstnere i det 20. århundrede. I 2014 ville han være fyldt 100 år. Det markerer Randers Kunstmuseum med en omfangsrig udstilling, en forskningsbaseret publikation, digitale formidlingsplatforme, der giver nøgler til hans omfattende kunstneriske produktion og en række arrangementer på museet og i byens rum.

Billede  
På udstillingen SVEN DALSGAARD 100 ÅR vises omkring 200 enkeltgenstande. Den favner ikke alle aspekter af Dalsgaards virke. Derimod præsenteres et destillat af hans produktion og et forsøg på at udtrække en række skitserede tematikker, skitserede, fordi Dalsgaards alsidige kunstneriske produktion, i en vis grad undsiger sig systematisering. Det har gjort arbejdet med udstillingen mere udfordrende – men forhåbentligt opdagelsesrejsen i Dalsgaards univers mere interessant.

Sven Dalsgaard var en usædvanligt produktiv og alsidigt arbejdende kunstner, der gennem sit liv bredte sig over et enormt spektrum af arbejdsfelter og udtryk. Selvom Dalsgaard forblev baseret i Randers hele sit liv, udviste han en bemærkelsesværdig avanceret sensibilitet over for kunstneriske nybrud og fordrejede i radikal trods de nyeste tendenser. Som en anden jysk avantgardist, hvis fødselsdag også markeres i år, Asger Jorn (1914-1973), bærer hans værker i sjælden grad vidnesbyrd om de omvæltende kunstneriske forskydninger i det 20. århundredes kunst.
 Billede

Dalsgaard brugte sit eget liv som grundlag for den kunstneriske proces i en sådan grad, at hele hans produktion kan ses som led i en livslang kamp for at erkende sig selv. Det intime og det abstrakte er hos Dalsgaard to blik der forenes i et billede. Kunstværket bliver således en membran mellem mennesket Sven Dalsgaard og poeten og kunstneren, men også mellem kunstneren og publikum, som billederne i sidste ende henvender sig til – LOOK AT ME! – SE PÅ MIG som et af kunstnerens værker opfordrer til.

SVEN DALSGAARD 100 ÅR er realiseret med støtte fra

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Augustinus Fonden
15. Juni Fonden
Novo Nordisk Fonden
Beckett Fonden
Randers Kommune

Billede

Sidst opdateret: 21.08.2014
E-mail til redaktør: Lise JeppesenBillede

Svendalsgaard.dk

Udforsk multikunstneren Sven Dalsgaards univers og gå på opdagelse i hans værker, se www.svendalsgaard.dk

Billede
Randers Kunstmuseum · Stemannsgade 2 · 8900 Randers C · Tlf.: 86 42 29 22 · info@randerskunstmuseum.dk · tirsdag – søndag 10 – 16 og onsdag 10 - 20