Museumsprojektet
26. september 2012

Nyt kunstmuseum i Randers sat i bero

Museets nye leder, Lise Jeppesen, er glad for, at der er kommet en afklaring: ”Tanken om et nyt museumsprojekt har spøgt på museet siden 1994, og er særligt de seneste år reelt blevet en hæmsko for museets videre udvikling. Der er behov for at finde nye måder at sprænge rammerne på, samtidig med at museet gen- og gennemtænkes indadtil.

Da det danske arkitektfirma 3xN i 2009 vandt den indbudte arkitektkonkurrence om et nyt kunstmuseum i Randers, var det en drøm der gik i opfyldelse for Randers Kunstmuseum. Museet havde i årevis lidt under alt for trange pladsvilkår i Kulturhuset, og den smukke og unikke bygning ved Gudenåens bred ville samtidig uundgåeligt blive et nyt markant og kulturelt vartegn for byen.

Med resultatet af arkitektkonkurrencen havde Randers Kunstmuseum nu tilvejebragt tre afgørende forudsætninger for at komme i gang med etableringen af en ny museumsbygning: Randers Kommune havde vederlagsfrit stillet en fantastisk grund til rådighed, kommunen havde erklæret sig som hovedtilskudsyder til driften af det nye museum, og konkurrencen havde skabt det ønskede projekt.

Den sidste brik i realiseringen var naturligvis at skaffe økonomi til at realisere projektet. Museets daværende leder Finn Terman Frederiksen og museets bestyrelse havde tidligere henvendt sig til store fonde, som havde ladet museet forstå, at der skulle foreligge et konkret projekt, før man ville tage stilling.

Museet bestyrelse og det nedsatte præsidium, bestående af en række fremtrædende profiler fra kultur- og erhvervslivet samt repræsentanter for byens og museets ledelse, gik straks i gang med at skaffe penge til etableringen, den økonomiske ramme var på 250 mill. 

Det er nu tre år siden, og det har vist sig at være urealistisk at skaffe pengene. I juni 2011 fik museet afslag fra en stor fond, som bestyrelsen havde udset til at være lokomotiv i projektet, og som museet forhandlede med i to år. Afslaget var fatalt, da det minimerede mulighederne for at få mindre fonde til at gå med i projektet. Derefter søgte museet en lang række fonde og fulgte op med personlig henvendelse, men det har været resultatløst. I foråret 2012 stod det imidlertid klart at de sidste reelle muligheder var afprøvet.

Museets formand Bent Martinsen udtaler: ”Arkitektkonkurrencen og de indledende forespørgsler til fondene fandt sted midt i en økonomisk optur, mens pengene til realiseringen skulle skaffes midt i en økonomisk krise.”

Et konkret projekt, der bliver taget fat på, er en tilbygning af kunstmuseet ud på Jens Otto Krags Plads, hvor Randers Kommune har reserveret en grund. Det skal ske i samarbejde med de to øvrige kulturinstitutioner i Kulturhuset, Randers Bibliotek og Museum Østjylland. 

Flere oplysninger fås hos formand for Randers Kunstmuseums bestyrelse, Bent Martinsen, tlf. 20 58 31 85

Januar 2009

Randers Kunstmuseum har afholdt en international arkitektkonkurrence om projektering af et nyt kunstmuseum. 

Vinderprojektet blev arkitektfirmaet 3XN

Baggrunden for kåringen var en indbudt projektkonkurrence bestående af 5 indbudte teams.

De fem indbudte teams var:

Zaha Hadid Architects, London

Behnisch Architekten, Stuttgart

Entasis, København

3XN, Århus/København

CoopHimmelb(l)au, Wien

 Sidst opdateret: 29.08.2014
E-mail til redaktør: Lise JeppesenRanders Kunstmuseum · Stemannsgade 2 · 8900 Randers C · Tlf.: 86 42 29 22 · info@randerskunstmuseum.dk · tirsdag – søndag 10 – 16 og onsdag 10 - 20